Disse ingrediensene frykter nordiske forbrukere
May 9th, 2022, Tove Keldsen

Disse ingrediensene frykter nordiske forbrukere

Mer enn halvparten av de nordiske forbrukerne er bekymret for enkelte ingredienser og tilsetningsstoffer i de matvarene de kjøper.

YouGov har publisert sin årlige Food & Health-rapport, som i 15 år har målt nordiske forbrukeres holdning til mat, klima og helse. Rapporten viser blant annet at 3 av 5 personer i Norden bekymrer seg for innholdet av ingredienser i de matvarene de kjøper og spiser. Det er særlig svensker og finner som bekymrer seg (66 %). Andelen er litt lavere i Norge (57 %) og betydelig lavere i Danmark (49 %).

Det er også regionale forskjeller på hvilke ingredienser vi er mest bekymret for.

null

Palmeolje er den primære bekymringen i Sverige, Finland og Norge og er også med på den danske topp 5-listen. Faktisk er en fjerdedel av forbrukerne i Norden bekymret for å kjøpe produkter med palmeolje. Dette henger sammen med den økte klimabevisstheten, som rapporten også beskriver, og et økt fokus på avskoging og beskyttelse av regnskog.

Genmodifiserte ingredienser og antibiotika går også igjen på topp 5-listene i de nordiske landene. Svenskene og finnene bekymrer seg i høyere grad for kunstige søtningsstoffer enn nordmenn og dansker. Nordmenn bekymrer seg til gjengjeld i høyere grad for sukker.

Danskene er generelt sett langt mindre bekymret for enkelte matvarer og ingredienser enn sine nordiske naboer.

Les mer om rapporten her

Om Food & Health 2022

- En undersøkelse av nordiske forbrukeres syn på matvarer, klima og helse

YouGov har i 15 år fulgt nordiske forbrukeres holdning til mat, klima og helse. Målet med Food & Health er å få en bedre forståelse av forbrukernes kunnskaper og holdninger, og å spore endringer over tid.

Food & Health 2022 er basert på intervju med representativt utvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGov-panelet i Sverige, Danmark, Norge og Finland. Alt i alt gjennomførte vi 4.000 intervjuer med 1000 intervjuer i hvert land.

Data er innhentet fra 11.-25. mars 2022.