Disse ingredienser frygter nordiske forbrugere
May 9th, 2022, Tove Keldsen

Disse ingredienser frygter nordiske forbrugere

Mere end halvdelen af de nordiske forbrugere er bekymrede for udvalgte ingredienser og tilsætningsstoffer i de fødevarer de køber.

YouGov har publiceret den årlige Food & Health-rapport, som i 15 år har målt nordiske forbrugeres holdning til mad, klima og sundhed. Rapporten viser blandt andet, at 3 ud af 5 i Norden bekymrer sig om indholdet af ingredienser i de fødevarer de køber og spiser. Det er særligt svenskere og finner, som bekymrer sig (66%). Mens andelen er lidt lavere i Norge 57% og betydeligt lavere i Danmark 49%.

Der er også regionale forskelle på, hvilke ingredienser vi er mest bekymrede for.

null

Palmeolie er den primære bekymring i Sverige, Finland og Norge og er også med på den danske top-5. Faktisk er en fjerdedel af forbrugerne i Norden bekymrede for at købe produkter med palmeolie. Dette hænger sammen med den øgede klimabevidsthed, som rapporten også beskriver, samt et øget fokus på beskyttelse af regnskov og skovrydning.

Genmodificerede ingredienser og antibiotika går også igen på top 5-listerne i de nordiske lande. Svenskerne og finnerne bekymrer sig i højere grad om kunstige sødestoffer end nordmænd og danskere. Nordmænd bekymrer sig til gengæld i højere grad om sukker.

Danskerne er generelt langt mindre bekymrede for udvalgte fødevarer og ingredienser sammenlignet med sine nordiske naboer.

Læs mere om rapporten her

Om Food & Health 2022

- En undersøgelse af nordiske forbrugeres syn på fødevarer, klima og sundhed

YouGov har i 15 år fulgt nordiske forbrugeres holdning til mad, klima og sundhed. Målet med Food & Health er at opnå en bedre forståelse for forbrugernes viden og holdninger og at spore ændringer over tid.

Food & Health 2021 er baseret på interview med repræsentativt udvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGov Panelet i Sverige, Danmark, Norge, Finland. Der er i alt foretaget 4000 interviews med 1000 interviews pr. land.

Data er indsamlet i marts 2022.