ผู้ปกครองชาวไทยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการประกาศให้การลงโทษทางกายเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
July 9th, 2019, Kim Ho

ผู้ปกครองชาวไทยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการประกาศให้การลงโทษทางกายเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

โดยแปดในสิบรายใช้การลงโทษทางกายกับบุตรหลานของพวกเขาเอง

จากผลการศึกษาวิจัยล่าสุดของ YouGov เผยว่าในขณะที่การอบรมสั่งสอนบุตรหลานที่บ้านยังคงเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายในประเทศไทย ผู้ปกครองชาวไทยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันว่าสมควรเป็นเช่นนั้นหรือไม่

ผู้ปกครองสองในห้าราย (41%) คิดว่าการลงโทษทางกายควรพิจารณาให้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และราว ๆ สองในห้าราย (37%) มีความเห็นว่าไม่ควร อีกหนึ่งในห้าราย (20%) ยังไม่ตัดสินใจไม่ได้ ผู้ปกครองที่ไม่ได้ใช้การลงโทษทางกายที่บ้านจะเห็นชอบต่อการประกาศให้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมากกว่าผู้ที่ใช้การลงโทษทางกาย (55% เทียบกับ 38%)

null

และแม้ว่าไม่ใช่ผู้ปกครองทุกคนที่เห็นชอบว่าควรพิจารณาให้การลงโทษทางกายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายก็ตาม เสียงส่วนใหญ่ (79%) นิยมใช้การลงโทษทางกายที่บ้าน หนึ่งในเจ็ดราย (14%) ทำเช่นนี้บ่อยครั้ง ขณะที่หนึ่งในสี่ราย (24%) ทำในบางครั้ง และอีกสองในห้าราย (41%) ทำนาน ๆ ครั้ง หนึ่งในห้าราย (19%) ไม่เคยใช้การลงโทษทางกายกับบุตรหลานเลย ผู้เป็นแม่มีแนวโน้มจะใช้การลงโทษทางกายกับบุตรหลานมากกว่าพ่อ (82% เทียบกับ 76%)

ผู้ปกครองชาวไทยแปดในสิบราย (83%) เคยผ่านประสบการณ์การลงโทษทางกายมาก่อนเมื่อครั้งเยาว์วัย ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองที่เติบโตมาโดยผ่านประสบการณ์การลงโทษทางกายมีแนวโน้มที่จะใช้การลงโทษแบบเดียวกันนี้กับบุตรหลานของพวกเขา เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่เคยผ่านประสบการณ์ดังกล่าว (85% เทียบกับ 53%)

null

โดยรวมแล้ว ผู้ปกครองเจ็ดในสิบราย (71%) คิดว่าในบางครั้งการลงโทษทางกายเป็นสิ่งจำเป็น พฤติกรรมที่ผู้ปกครองคิดว่าสมควรต้องใช้การลงโทษทางกายมากที่สุดคือการลักขโมย (52%) ตามด้วยการใช้ความรุนแรง (46%) และการข่มเหงรังแก (37%) อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองสามในห้าราย (59%) เชื่อว่าการลงโทษทางกายอาจส่งผลในเชิงลบต่อปัญหาด้านพฤติกรรม

เจค แกมมอน หัวหน้า Omnibus APAC ที่ YouGov Omnibus ได้กล่าวไว้ว่า: “รูปแบบการเลี้ยงดูบุตรมีความแตกต่างกันออกไป และคำถามที่ว่าเด็กควรได้รับการลงโทษทางกายหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มจะสร้างข้อโต้แย้ง ขณะที่ดูเหมือนว่าผู้ปกครองชาวไทยส่วนใหญ่เห็นชอบกับการลงโทษทางกายต่อบุตรหลานที่บ้าน พวกเขากลับมีมุมมองที่แตกต่างกันว่ากฎหมายควรเข้ามาข้องเกี่ยวด้วยหรือไม่”

***ผลการสำรวจจากผู้ปกครองชาวไทย 9,99 รายโดย YouGov Omnibus