June 25th, 2018, YouGov

SD störst

Sverigedemokraterna rusar uppåt i den senaste opinionsmätningen från Yougov, som görs på uppdrag av Metro.

Mer än var fjärde person tänker rösta på Sverigedemokraterna i höst. Det visar Yougovs senaste opinionsundersökning som görs på uppdrag av Metro.

Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag?

Jämförelse med maj 2018

Opinion maj 2018

Partiet får ett stöd på 28,5 procent i mätningen. Ökningen beror till stor del på att väljare överger Socialdemokraterna för SD.

Läs mer på Metro

Ladda ner rapporten

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 15-18 juni 2018 har 1520 intervjuer genomförts med kvinnor och män från 18 år och uppåt. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder, region och röstfördelning vid riksdagsvalet i september 2014. Den maximala osäkerheten i undersökningen är +/- 2,9% (procentenheter).