Skandinavene gamer minst i verden
October 29th, 2020, Tove Keldsen

Skandinavene gamer minst i verden

YouGovs siste whitepaper undersøker det globale gaming- og e-sport-landskapet i 24 markeder.

Med en ny generasjon av spillkonsoller, utgivelse av nye spilltitler og den verdensomspennende lanseringen av nye skybaserte strømmetjenester hadde journalister og analytikere spådd at 2020 ville bli et viktig år for gaming- og e-sport-bransjen. Takket være COVID-19 viste de seg å få mer rett enn de hadde ant.

YouGovs siste whitepaper viser at nesten halvparten (45 %) av gamerne i store markeder som Australia, Singapore, Storbritannia og USA har spilt mer under koronavirusutbruddet enn i fjoråret, mens bare en tidel (11 %) har spilt mindre.

Det er imidlertid stadig store regionale forskjeller når det gjelder hvor mye befolkningen gamer i ulike deler av verden.

Skandinavene gamer minst

null

Generelt er det flest gamere blant folk i Øst-Asia. Thailand topper listen med 82 %, fulgt av Filippinene (80 %) og Taiwan (77 %). Her skal det imidlertid nevnes at undersøkelsen er foretatt på nett, og siden internett har begrenset utbredelse i mange av nettopp de østasiatiske landene, representerer data fra disse landene bare den delen av befolkningen som har internett.

Når det er sagt, skiller Skandinavia seg likevel ut som den delen av verden der det games minst. Det skandinaviske gjennomsnittet ligger på 47 % med færrest gamere i Danmark (44 %), fulgt av Norge (45 %) og Sverige (51 %). Til sammenligning angir i gjennomsnitt 62 % av befolkningen i de andre europeiske landene at de gamer.

Gaming er i høy grad drevet av smarttelefoner og nettbrett

null

Globalt sett blir det spilt mest på smarttelefoner og nettbrett – mest i Thailand (78 %) og minst i Norge (36 %). Imidlertid angir størstedelen av gamerne i alle markeder at de sjelden holder seg til én spilleenhet, men vanligvis benytter seg av flere forskjellige.

E-sport er fortsatt ikke en velkjent sport i Norge

null

Kjennskapet til e-sport varierer mye globalt, men er generelt mest utbredt i Øst-Asia. Globalt sett er kjennskapet størst i Kina (72 %), mens det er minst i Irak (26 %).

Når det gjelder Europa, er det også stor forskjell på hvor mange av forbrukerne som kjenner til e-sport. Mens hele 67 % av den danske befolkningen kjenner til fenomenet, gjelder dette for eksempel bare 28 % av italienerne. I Norge kjenner 4 av 10 (42 %) til e-sport.

Rapporten kan lastes ned her

Om undersøkelsen

Dataene stammer fra YouGovs whitepaper: «Gaming and esports: The next generation», som undersøker det globale gaming- og e-sport-landskapet.

Undersøkelsen er basert på data fra våre syndikerte produkter YouGov Plan & Track og YouGov Custom Research og ble foretatt i september 2020. Alt i alt gjennomførte vi 27 454 intervjuer i 24 markeder med utvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGov-panelet.

Alle undersøkelsene ble foretatt på nett, og i mange av landene har internett så begrenset utbredelse at man kan si at eksemplene bare representerer den delen av befolkningen som er på nett. Land og områder der dette gjelder, er Kina (inkludert Hong Kong), Egypt, Indonesia, Irak, Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam og Filippinene. For India og Saudi-Arabia er dataene begrenset til å representere den urbane delen av befolkningen.