Vad får svenskarna att bojkotta ett varumärke?
October 14th, 2020, Tove Keldsen

Vad får svenskarna att bojkotta ett varumärke?

När ett varumärke står i centrum för en skandal eller negativ rapportering påverkar det i regel konsumenternas förtroende – åtminstone under en period. YouGov har undersökt vad som får konsumenter i 10 europeiska länder att bojkotta ett varumärke permanent eller tillfälligt.

När man tittar på Europa är det framför allt spanjorer (50 %) och danskar (45 %) som är benägna att ta avstånd från ett varumärke på grund av en skandal eller negativ rapportering.

null

I andra änden av skalan finns länder som Österrike (30 %), Sverige (29 %) och Norge (28 %), där under en tredjedel skulle bojkotta ett varumärke vid en skandal eller negativ rapportering.

I majoriteten av länderna i undersökningen är män dessutom mer benägna att bojkotta ett varumärke jämfört med kvinnor.

Konsumenterna bojkottar oftast varumärken inom livsmedels- och finanssektorn

null

I alla länder är livsmedelssektorn hårdast drabbad av varumärkesbojkotter, samtidigt som även banker och finanssektorn förlorar kunder på grund av skandaler.

Modebranschen är också representerad i många av länderna, bland annat i Norge, Sverige och Finland. Här skiljer sig Danmark och Italien från resten av länderna genom att oftare ta avstånd från varumärken inom telekombranschen, medan det i Spanien oftare drabbar stormarknaderna.

Européerna värderar miljö, djurskydd och arbetsmiljö högt

null

Svenskarna håller generellt med övriga européer om att miljöpåverkan, vanvård av djur och orättvis behandling av de anställda är de viktigaste orsakerna till att bojkotta ett varumärke.

Här skiljer sig danskarna från resten av länderna då den vanligaste orsaken till bojkott i Danmark är skatteflykt och skattesmitning (42 %).

I Spanien är det i större utsträckning fall av korruption (29 %) som får konsumenterna att bojkotta ett varumärke, medan finländarna lägger större vikt vid materials och råvarors ursprung (38 %).

Rapporten, som också tecknar en bild av svenska bojkotter av varumärken, kan laddas ned här.

Om undersökningen

Rapporten bygger på data från YouGov Profiles och YouGov BrandIndex samt en YouGov Omnibus med 3803 intervjuer genomförd med representativt utvalda personer i åldern 18+ från YouGov-panelen under perioden 27 juli – 19 augusti 2020 (745 i Tyskland, 149 i Österrike, 204 i Schweiz, 408 i Frankrike, 388 i Italien, 512 i Spanien, 453 i Danmark, 280 i Norge, 297 i Sverige och 366 i Finland).