2017: Et godt eller dårligt år?
January 15th, 2018, Tove Keldsen

2017: Et godt eller dårligt år?

YouGovs Eurotrack-undersøgelse viser, at europæerne er optimistiske omkring fremtiden, selvom de er splittede i deres vurdering af 2017.

Danskerne er klart mest positive i deres vurdering af 2017, viser YouGovs EuroTrack-undersøgelse, hvor en række lande i Europa har vurderet, om 2017 generelt har været et godt eller dårligt år for dem personligt.

null

60% af danskerne vurderer, at 2017 har været et godt år for dem personligt, mens kun 17% vurderer, at året har været dårligt for dem. I den modsatte ende af vurderingsskalaen ligger Frankrig. Her mener kun 27%, at 2017 har været et godt år for dem personligt, og 28% mener, det har været et dårligt år.

Hvor god var 2017 for Europa?

Adspurgt om, hvordan 2017 var for deres land, er der store forskelle mellem de forskellige europæiske lande:

null

2017 har for briternes vedkommende været præget af Brexit-forhandlinger, økonomisk usikkerhed samt flere terrorhandlinger, og her mener halvdelen af befolkningen (51%), at 2017 har været dårligt for deres land, mens kun 11% vurderer, at 2017 har været et godt år. I Frankrig er vurderingen af 2017 ikke meget bedre. 40% mener, det har været et dårligt år for deres land, og 17% mener, det har været et godt år.

Svenskerne og tyskerne er lidt mere positive i deres vurdering af 2017. Her mener en fjerdedel, at 2017 har været et godt år for landet, mens lidt flere 29-35% mener, det har været et dårligt år. I Danmark, Finland og Norge får 2017 den bedste bedømmelse. 34%-38% vurderer, at 2017 har været et godt år for deres land, hvilket er en større andel, end dem der vurderer, det har været et dårligt år (15-24%).

null

De nordiske lande er også de mest optimistiske i forhold til det kommende år. Mellem 39% og 41% af befolkningen i de fire lande tror, at 2018 bliver bedre end 2017. Kun 8% af danskerne tror, det bliver et dårligere år. 14%-17% tror, det bliver et dårligere år i de andre nordiske lande.

Folk i Tyskland, Storbritannien og Frankrig er mere splittede i deres forventninger til 2018. 28%-30% tror, det bliver et bedre år, mens 17%-24% tror, det bliver et dårligere år.

I alle de europæiske lande er optimismen dog større end i slutningen af 2016, hvor befolkningen også blev spurgt til deres forventninger til det kommende år (2017).

Se alle resultaterne her

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på interview med repræsentativt udvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGov-panelet i perioden 13.-19. december 2017. Heraf 1692 i Storbritannien, 2032 i Tyskland, 1002 i Frankrig, 1018 i Danmark, 1018 i Sverige, 974 i Finland og 402 i Norge. Kilde: YouGov