Internationell undersökning: Köpvanor under coronakrisen
May 28th, 2021, Tove Keldsen

Internationell undersökning: Köpvanor under coronakrisen

YouGovs senaste whitepaper ”International Omni-Channel Retail Report 2021: Shopping in the pandemic and the implications for the future” undersöker hur coronakrisen har påverkat detaljhandel och köpvanor runt om i världen.

YouGovs International Omni-Channel Retail Report 2021: Shopping in the pandemic and the implications for the future är en djupgående analys av konsumenternas köpvanor på 17 globala marknader. Vårt whitepaper bygger på mer än 19 000 intervjuer och undersöker utifrån ett stort antal parametrar hur covid-19-krisen har påverkat köpvanor och köpbeteende runt om i världen.

Rapporten visar att det finns stora regionala skillnader vad gäller i hur stor utsträckning konsumenterna har använt sig av e-handel eller gjort fysiska inköp – exempelvis har danskarna minskat något mer på de fysiska inköpen än svenskarna.

Konsumenterna har en tendens att köpa de viktigaste varorna, som livsmedel, medicin och personvård, i fysiska butiker (78 % mot 57 % på nätet), medan icke-väsentliga varor som kläder, smycken och underhållning köps på nätet (72 % mot 57 % i fysiska butiker).

Undersökningen visar dessutom att kvinnor generellt handlar mer på nätet än män –framför allt vad gäller köp av personvård (41 % mot 25 %), kosmetik (27 % mot 12 %) och kläder (49 % mot 35 %).

I gengäld är män mer benägna att köpa varor som videospel (14 % mot 7 %), elektroniska apparater till hemmet (14 % mot 8 %) och mobiltelefoner på nätet (16 % mot 11 %).

Pandemins påverkan

Pandemins påverkan på detaljhandeln märks tydligast på konsumtionen av icke-väsentliga varor.

null

Nätkonsumtionen av icke-väsentliga varor är nämligen störst i de länder som har haft de strängaste sociala restriktionerna, som Storbritannien (79 % mot 36 % fysiskt) och Tyskland (74 % mot 46 % fysiskt).

På omvänt sätt har den fysiska konsumtionen av de här varorna varit störst i länder med måttligare restriktioner, som Australien (71 % mot 66 % på nätet) och Förenade Arabemiraten (68 % mot 65 % på nätet).

I Danmark har e-handeln (72 %) i stor utsträckning överträffat den fysiska konsumtionen (39 %), medan konsumtionen i Sverige, där nedstängningen inte har varit lika omfattande, är mer jämnt fördelad (69 % på nätet mot 54 % fysiskt).

null

Trots att en stor del av inköpen har skett på nätet under pandemin föredrar många kunder dock fortsatt att handla fysiskt.

Den vanligaste orsaken till detta är den fysiska upplevelsen av en produkt (62 %), följt av möjligheten att prova saker i butiken (53 %) och att köpet går snabbt (45 %).

Den största utmaningen idag för den fysiska detaljhandeln är föga överraskande kravet på att hålla socialt avstånd (35 %) – ett hinder som dock förväntas minska efter pandemin. Andra faktorer som håller konsumenterna borta från den fysiska handeln är brist på erbjudanden/rabatter (31 %) och att det är obekvämt att besöka en fysisk butik (3o %).

Rapporten kan laddas ner här

Om undersökningen

Undersökningen bygger på data från YouGov Profiles och YouGov Custom Research och genomfördes mellan 11 januari och 22 februari 2021. Totalt genomförde vi 19.188 intervjuer på 17 marknader med utvalda personer i åldern 18+ år från YouGov-panelen.

Alla undersökningar genomfördes via nätet och i en del av länderna är tillgången till internet så begränsad att man kan säga att exemplen endast representerar den del av befolkningen som är uppkopplad. Länder och områden där så är fallet är Kina (inklusive Hongkong) och Indonesien. För Indien och Mexiko är data begränsade till att representera den urbana delen av befolkningen.