YouGov: Eurooppalaisten kuluttajien kiinnostus sähköautoihin pysyy vakaana koronan aiheuttamasta epä
September 16th, 2020, Tove Keldsen

YouGov: Eurooppalaisten kuluttajien kiinnostus sähköautoihin pysyy vakaana koronan aiheuttamasta epä

YouGovin yhdeksältä eurooppalaiselta automarkkina-alueelta keräämät tiedot osoittavat, että koronakriisillä on ollut vain vähäinen vaikutus sähköautojen ostosuunnitelmiin.

 • Tutkimus osoittaa, että sähköautojen ostosuunnitelmissa on yhdeksän Euroopan maan markkina-alueella tapahtunut tammi- ja kesäkuun välillä 1 prosenttiyksikön nousu
 • Sähköautojen suosittelun kokonaispistemäärä on niin ikään pysynyt vakaana 1 pisteen nousulla Suomessa, Tanskassa, Ranskassa, Italiassa, Norjassa, Espanjassa, Ruotsissa, Iso-Britanniassa ja Saksassa
 • 17 % briteistä on lämmennyt ajatukselle sähköautosta (+3), italialaisista 28 % (-1); tanskalaisista 20 % (-3); suomalaisista 28 % (+7); ranskalaisista 21 % (-1); ruotsalaisista 22 % (-2); saksalaisista 29 % (+2); espanjalaisista 37 % (-3)
 • Espanja ohittaa Norjan innokkaimpina sähköautojen suosittelijoina; Italia sijoittuu toiseksi, Iso-Britannia kolmanneksi ja neljännellä sijalla on Norja.

YouGovin eurooppalaisia sähköautomarkkinoita koskeva tutkimus tarkastelee kuluttajien asenteita sähköautoja kohtaan Suomessa, Tanskassa, Ranskassa, Italiassa, Norjassa, Espanjassa, Ruotsissa, Isossa-Britanniassa ja Saksassa. Kysely perustuu yli 10 000 henkilön haastatteluun tammi- ja kesäkuussa, ja se perehtyy tarkemmin siihen, mikä vaikutus COVID-19:lla on ollut eurooppalaisiin sähköautomarkkinoihin.

null

Tutkimuksesta selviää, että sähköautojen ostosuunnitelmat (oli sitten kyse uuden tai käytetyn sähköauton ostamisesta tai leasaamisesta seuraavan 12 kuukauden aikana) ovat pysyneet pitkälti vakaina tammikuun ja kesäkuun 2020 välillä, 1 prosenttiyksikön nousulla kaikissa yhdeksässä maassa. Samanlainen kuva on nähtävissä myös sähköautojen suosittelun suhteen (kysyttäessä suosittelisiko vastaaja ystäväänsä, perheenjäsentään tai työtoveriaan hankkimaan tai olemaan hankkimatta sähköautoa). Myös tällä saralla mielipiteet ovat pysyneet vakaina 1 prosenttiyksikön nousulla.

Suomalaisten kiinnostus on kohonnut selkeästi, kun taas tanskalaisten on laskenut

Suomessa on tammi- ja kesäkuun välillä tapahtunut selkein, 7 prosenttiyksikön kasvu ostosuunnitelmissa (21 %:sta 28 %:iin) Iso-Britannia sijoittuu toiselle sijalle 3 prosenttiyksikön nousulla, ja kolmannelle sijalle asettuu Saksa pienellä 2 prosenttiyksikön nousulla – vuoden alussa 27 % ilmoitti Saksassa voivansa harkita sähköauton hankkimista, kun taas kesäkuussa näin vastasi 29 %.

Sekä Italiassa että Ranskassa tapahtui lievä 1 prosenttiyksikön lasku (29 %:sta 28 %:iin ja 22 %:sta 21 %:iin tässä järjestyksessä), kun taas Ruotsissa ostosuunnitelmat putosivat tammikuun 24 %:sta kesäkuun 22 %:iin.

Tanska ja Espanja ovat yhdessä maat, joissa on tapahtunut suurin lasku ostosuunnitelmissa (-3 prosenttiyksikköä), ja vain 20 % tanskalaisista harkitsee kesäkuussa sähköauton hankintaa verrattuna tammikuun 23 %:iin. Espanja on silti yhä maa, jossa kaikkein useimmat ovat valmiita ostamaan sähköauton seuraavan 12 kuukauden kuluessa - jopa 37 % espanjalaisista ilmoitti kesäkuussa voivansa harkita hankintaa, verrattuna tammikuun 40 %:iin.

Voit ladata koko whitepaper-julkaisun täältä

Tietoa tutkimuksesta

Kysely perustuu syndikoitujen tuotteidemme, YouGov BrandIndexin ja YouGov Profilesin avulla kerättyihin tietoihin. Olemme lisäksi syvähaastatelleet edustavasti valikoidun joukon yli 18-vuotiaita YouGov-paneelin jäseniä.

 • Iso-Britannia: 2 118
 • Tanska: 1 002
 • Suomi: 1 004
 • Ranska: 1 036
 • Saksa: 2 180
 • Italia: 1 036
 • Norja: 1 011
 • Espanja: 1 008
 • Ruotsi: 1 023

Tietojen keruu toteutettiin välillä 17.-27.1.2020, ja osa kysymyksistä toistettiin kesäkuussa 2020, jotta saatiin selvitettyä COVID-19-pandemiaan mahdollisesti liittyvät muutokset.