Slik har koronavirusepidemien påvirket nordmenns forbruk
April 17th, 2020, Tove Keldsen

Slik har koronavirusepidemien påvirket nordmenns forbruk

Det er særlig nordmenns kjøp av klær som er negativt påvirket av koronavirusets inntog, viser YouGovs COVID-19-tracker. I stedet kjøper nordmennene mer underholdning som film og spill på nettet.

YouGov har lansert en løpende global tracking-studie om koronaviruset. Her kartlegges endringer i forbrukeratferd, kjøpsatferd, holdninger og livsstil, som kommer som en følge av koronaviruskrisen. Resultatene oppdateres ukentlig.

Vi belyser blant annet i hvilket omfang nordmenns innkjøp i fysiske butikker og på nettet har endret seg. Ikke overraskende har den største nedgangen funnet sted i fysiske butikker.

null

Hver fjerde nordmann (23 %) sier at de har brukt mindre på personlig forbruk som følge av koronavirusets inntog, mens 8 % har brukt mer. Klesbransjen er hardt rammet. Hver fjerde nordmann (24 %) brukte mindre penger på klær, mens bare 3 % brukte mer. Særlig kvinner har brukt mindre penger på klær (28 % av kvinnene mot 20 % av mennene). Klesforbruket har falt uke for uke. I uke 14 og 15 sier 46 % at de har brukt mindre penger på klær.

Mange nordmenn har allerede forsøkt å forbedre sin personlige hygiene for å beskytte seg mot koronavirus, og kanskje det er derfor nordmennenes forbruk av toalettsaker er nesten uendret i forhold til tidligere. 11 % bruker mer, mens 9 % bruker mindre.

Innkjøp av matvarer er imidlertid det eneste området der det fysiske forbruket har økt mer enn det har falt. En femtedel av alle nordmenn (19 %) bruker mer penger på matvarer, mens 10 % bruker mindre. Særlig familier med hjemmeboende barn under 7 år har hatt et større forbruk av matvarer som følge av koronaviruset. 28 % av småbarnsfamiliene har brukt mer penger på matvarer, mot 17 % i den øvrige befolkningen.

Har du brukt mer eller mindre penger på nettet de to siste ukene som følge av koronaviruset?

Nordmenns kjøp over nettet er ikke påvirket i samme omfang som i de fysiske butikkene, men også her har koronaviruset satt sitt preg. Generelt sett har flere nordmenn brukt mindre på personlig forbruk (11 %) enn de som har brukt mer (7 %). Klesbransjen er påvirket negativt også på nettet. 14 % har kjøpt mindre klær på nettet, mens 4 % har kjøpt mer. 9 % av nordmennene har til gjengjeld brukt mer på underholdning (f.eks. film og spill). Det er særlig de unge mellom 18 og 29 år som har brukt mer på underholdning. 17 % av de mellom 18 og 29 år har kjøpt mer underholdning på nettet mot 7 % i den øvrige befolkningen.

Nordmenn kjøper også mer matvarer over nettet (10 %), selv om Internett-forbruket av mat ikke har økt like mye som det fysiske.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er en del av YouGovs løpende tracking-undersøkelse om koronavirus. Undersøkelsen er til nå basert på 1482 intervjuer i et landsrepresentativt utvalg i alderen 18+ fra YouGov-panelet. Gjennomført i perioden 11. mars til 12. april 2020.

YouGov har lansert en løpende global tracking-studie om koronaviruset. Her kartlegges endringer i forbrukeratferd, kjøpsatferd, holdninger og livsstil, som kommer som en følge av koronaviruskrisen. Resultatene oppdateres ukentlig.

Getty Images