Sådan har coronavirus-epidemien påvirket danskernes forbrug
April 17th, 2020, Tove Keldsen

Sådan har coronavirus-epidemien påvirket danskernes forbrug

Særligt danskernes tøjindkøb er påvirket negativt af coronavirussens indtog viser YouGovs COVID-19 tracker, i stedet køber danskerne mere underholdning som film og spil på nettet.

YouGov har lanceret en tracking-undersøgelse om coronavirus i Danmark og store dele af verden for at undersøge ændringerne i forbrugernes ønsker, indkøbsvaner og levevis på ugebasis.

Vi belyser blandt andet, i hvilket omfang danskernes indkøb i fysiske butikker og på nettet har ændret sig. Ikke overraskende har den største nedgang fundet sted i fysiske butikker.

null

Hver fjerde dansker siger, at de har brugt mindre på personligt forbrug som følge af coronavirussens indtog, mens blot 5% har brugt mere. YouGovs tracker viser også, at danskernes forbrug er faldet uge efter uge, og i uge 14 og 15 brugte 40% af danskerne således færre penge på personligt forbrug.

Tøjbranchen er hårdt ramt. Hver fjerde dansker (24%) brugte færre penge på tøj, mens 3% brugte mere. Særligt kvinder har brugt færre penge på tøj (27% af kvinderne mod 20% af mænd).

Mange danskere har allerede forsøgt at forbedre deres personlige hygiejne for at beskytte sig mod coronavirus, og måske derfor er danskenes forbrug af toiletsager næsten uændret i forhold til tidligere. 10% brugte mere, mens 9% brugte mindre. Det samme gør sig gældende for madvarer.

null

Danskernes indkøb over nettet er ikke påvirket i samme omfang som i de fysiske butikker, men også her har coronavirussen sat sit præg. Generelt set har flere danskere brugt mindre på personligt forbrug (11%) i forhold til dem som har brugt mere (6%).

Tøjbranchen er også på nettet påvirket negativt. 11% har købt mindre tøj på nettet, mens 5% har købt mere. 10% af danskerne har til gengæld brugt mere på underholdning (fx film og spil). Det er især de unge mellem 18-29 år, som har brugt mere på underholdning. 27% af de 18-29 årige har købt mere underholdning på nettet mod 9% i den øvrige befolkning.

Flere danskere brugte også flere penge på mad på nettet. I uge 15 brugte 12% af danskerne flere penge på mad. Særligt familier med hjemmeboende børn under 7 år har købt mere mad på nettet (16%).

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er en del af YouGovs globale tracking-undersøgelse om coronavirus. Undersøgelsen er baseret på interview med 1547 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGov panelet i perioden 11. marts til 12. april 2020.

YouGovs tracking-undersøgelse om coronavirus i Danmark og store dele af verden undersøger ændringerne i forbrugernes ønsker, indkøbsvaner og levevis på ugebasis.