Volvo är fortfarande i topp
January 22nd, 2020, Tove Keldsen

Volvo är fortfarande i topp

Volvo är fortfarande det mest positivt omtalade varumärket i Sverige under 2019 enligt YouGov BrandIndex, men ICA och Swish knappar in på Volvo. SJ är det varumärke som har ökat mest.

I YouGov BrandIndex mäts cirka 300 varumärken dagligen i Sverige. Varje dag genomförs 160 intervjuer bland svenska allmänheten som ger sin uppfattning om olika varumärken. En av parametrarna som mäts, Buzz, indikerar i vilken grad varumärkena har blivit positivt omnämnda.

YouGov BrandIndex har undersökt vilka varumärken som i störst utsträckning har blivit positivt omtalade under 2019, dvs varumärkenas Buzz.

YouGov BrandIndex Buzz-ranking 2019

null

Volvo är det varumärke som flest har hört något positivt om i Sverige för sjunde året i rad. Med en Buzz-poäng på 25,9 har Volvo dock tappat sitt momentum och föregående års försprång till ICA (24,7) och Swish (23,8).

Willys och Lidl har tillkommit på den svenska topp-tio-listan och hamnar på nionde respektive tiondeplats. Lidl toppade också listan på varumärken som har förbättrats sin ställning mest under året (1 februari i 2018 till 31 januari 2019) när det gäller helhetsintryck bland kvinnor.

Annars är det inte stora förändringar på årets tio-i-topp.

Ökat mest 2019

null

YouGov har tittat närmare på varumärken som har ökat mest under 2019. SJ är det varumärke som har haft den mest positiva utvecklingen och har ökat sin Buzz väsentligt med 7,8 poäng från -14,5 till -6,7. Den positiva utvecklingen kan delvis härledas till klimatdebatten som har påverkat resenärerna i Sverige. SJ har med kampanjen ’klimatsmart’ satt fokus på klimatfördelarna med at resa med tåg.

YouGov har också undersökt de 26 % som har ett positivt intryck av SJ med YouGov Profiles.

null

Det är i hög grad befintliga kunder som har ett positivt intryck till SJ. Utöver det är det unga mellan 18-29 år och boendes i storstadsområden som är överrepresenterade i förhållande till befolkningen i allmänhet.

En större andel av de som har ett positivt intryck av SJ, jämfört med befolkningen i allmänhet, köper endast produkter från verksamheter som har etik och värderingar som de håller med om (35 % mot 28 %).

H&M är det andra varumärket som stärker sin Buzz mest. H&M har under 2018 vid flera tillfällen fått negativ uppmärksamhet i medierna, men kan nu glädja sig åt att ha ökat sin Buzz väsentligt med 5,9 poäng från -0,6 till 5,4.

På listan över varumärken som har ökat mest finns också flera svenska medier som Aftonbladet, Sveriges Television, Sveriges Radio och Expressen. De återupptar alla sin tidigare position efter att ha fått mycket negativ uppmärksamhet hösten 2017, när #metoo-skandaler upptog svenska mediers fokus.

Se Sveriges mest positivt omtalade varumärken för olika sektorer här

Om YouGov Brandindex

YouGov Brandindex är ledande inom varumärkesundersökningar. I Sverige mäts cirka 300 varumärken dagligen. Varje dag genomförs 160 intervjuer bland svenska allmänheten som ger sin uppfattning om olika varumärken.

Buzz-poängen tas fram genom att respondenterna får besvara frågor om de har hört något positivt eller negativt om ett varumärke under de senaste två veckorna i reklam, i nyheterna eller av vänner och familj. Buzz-poängen är nettovärdet dvs. andelen som hört något positivt, minus andelen som hört något negativt.

I listan med varumärken som ökar mest rankas de varumärken som allmänheten har hört mest positivt om i 2019 jämfört med 2018.

Läs mer www.yougov.se/find-solutions/brandindex

Segmenteringsverktyget YouGov Profiles gör det möjligt att kartlägga och analysera delar av befolkningen. Data har samlats in under en 12-månadersperiod fram till januari 2020.

Läs mer www.yougov.se/find-solutions/profiles