Så ofta dricker svenskarna
November 2nd, 2018, Tove Keldsen

Så ofta dricker svenskarna

En ny YouGov-undersökning visar att unga samt kvinnor dricker mindre ofta än den övriga befolkningen.

Regelbundet intag av alkohol förekommer inte lika ofta hos den yngre delen av befolkningen under 29 år. Bland de unga dricker 5 % alkohol flera gånger i veckan eller dagligen jämfört med 15 % av dem som är mellan 30–49 år och 24 % i gruppen över 50 år.

null

Svenska kvinnor dricker också alkohol mindre ofta än svenska män. En tredjedel av kvinnorna (37 %) dricker en gång i månaden eller mer sällan jämfört med var fjärde man (27 %).

Var konsumerar du framför allt alkohol?

Att den yngre generationen i 18–29-åldern dricker alkohol mera sällan beror på att de oftare dricker vid särskilda tillfällen. De dricker alltså oftare alkohol på barer (17 %) och hos vänner (26 %) än hemma (30 %).

Att den äldre delen av befolkningen dricker alkohol oftare kan bero på att två tredjedelar (66 %) av personerna i åldern 50+ främst dricker alkohol i hemmet som en del av vardagsrutinerna.

null

Kvinnors mindre frekventa alkoholintag kan bero på att kvinnor inte har samma syn på hälsa eller samma uppfattning om alkoholens hälsofördelar som den övriga befolkningen. Kvinnor anser i mindre grad att alkohol kan ha hälsofördelar (23 %) än svenska män. 2 av 5 svenska män (38 %) anser att vissa alkoholtyper kan ha hälsofördelar.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 13–17 september 2018 har sammanlagt 1 011 intervjuer genomförts med män och kvinnor i åldern 18+ via YouGov Sveriges internetpanel. Urvalet är representativt för kön, ålder och geografi.