Her sparer nordmenn
May 30th, 2022, Tove Keldsen

Her sparer nordmenn

Energiprisene har steget markant den siste tiden; og 37 % av alle nordmenn er svært eller ekstremt bekymret for stigninger. YouGov har undersøkt hvordan nordmenn er påvirket og hvor de sparer.

Dataene stammer fra YouGovs siste rapport, som sjekker temperaturen på europeernes holdning til de stigende/høye energiprisene. Rapporten kan lastes ned her.

null

En større andel av nordmenn i alderen 35-54 år er svært bekymret for de høye energiprisene (41 %) sammenlignet med 34 % i de øvrige aldersgruppene.

I tillegg kan man se at 6% slett ikke bekymrer seg, og at 21% ikke er så bekymret for de stigende/høye energiprisene.

Nordmenn skrur ned varmen

39 % av alle nordmenn skrudde ned varmen som en følge av de stigende energiprisene. Det er imidlertid forskjell på hvordan prisstigningen med tanke på varme påvirker menn og kvinner i Norge; 43 % av alle kvinner bruker mindre varme, mens bare en tredjedel av alle menn (34 %) har redusert varmeforbruket sitt.

null

30 % av alle nordmenn har endret sine vaner for å spare energi, for eksempel ved å dusje kortere og bruke mindre strøm. 21 % har redusert kostnadene sine på andre måter, for eksempel ved å spise mindre ute.

For en femtedel, eller 19 %, av nordmennene har prisstigningen på strøm, gass og varme ikke hatt noen betydning.

31 % kjører mindre bil på grunn av de stigende drivstoffprisene

De stigende drivstoffprisene (f.eks. prisen på diesel og bensin) har medført en markant atferdsendring i nordmenns bilvaner, ettersom 31 % kjører mindre bil. Det er særlig nordmenn i alderen 55+ som har redusert bilbruken, hvor 41 % i denne aldersgruppen kjører mindre, mens bare en fjerdedel (25 %) i aldersgruppen 18-54 bruker bilen mindre.

En fjerdedel (25 %) sier at de av og til fyller tanken halvt opp og venter på lavere drivstoffpriser.

null

For 28 % av alle nordmenn har denne stigningen ikke hatt noen betydning.

YouGovs europeiske undersøkelse om energipriser

De ovenstående dataene bygger på YouGovs rapport som omhandler europeernes holdning til de høye energiprisene. Rapporten ser på 10 europeiske land, og den viser blant annet at 83 % i gjennomsnitt er bekymret for energiprisene i disse landene.

Rapporten kan lastes ned her

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er basert på intervjuer med 11.627 representativt utvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGovs europeiske paneler i perioden 25.-30. mars 2022. Herav 1.020 i Norge.