Vad betyder coronapandemin för svenskarnas hälsa?
July 8th, 2020, Tove Keldsen

Vad betyder coronapandemin för svenskarnas hälsa?

Coronapandemin har vänt upp och ned på vår vardag, men vad har oro för smittan och nya uppmaningar om att hålla socialt avstånd haft för betydelse för vår hälsa? Det har YouGov undersökt.

YouGov har bett svenskarna att bedöma sitt hälsotillstånd totalt sett idag jämfört med innan coronapandemin (början av mars). En klar majoritet (59–61 %) anser inte att coronapandemin har påverkat deras fysiska eller psykiska hälsotillstånd i vare sig positiv eller negativ riktning.

null

Var femte svensk (22 %) anser dock att deras fysiska hälsotillstånd har försämrats under coronapandemin, medan 16 % anser att det har förbättrats. Bland ungdomar mellan 18–29 år anser var fjärde (27 %) att deras fysiska hälsotillstånd har förbättrats.

Var fjärde svensk (26 %) anser också att deras psykiska hälsotillstånd har försämrats under coronapandemin och här finns det en övervikt bland kvinnor (29 %) och 40–49-åringar (35 %). Något färre svenskar (11 %) anser att deras psykiska hälsotillstånd har förbättrats.

null

Svenskarna har uppmanats att hålla avstånd och ta ansvar för att undvika smittspridning och många har därför förändrat sina vanor – också när det gäller kost och motion. Effekten på kost och motion ser dock inte likadan ut för alla. Var femte svensk (19 %) har tränat mer än före coronapandemin, medan lika många (20 %) har tränat mindre. Distansundervisning har kanske gett ungdomar mer tid över för att träna. 30 % av ungdomarna nämligen tränat mer under coronapandemin än tidigare.

Var fjärde svensk (25 %) har också fått mer daglig motion, medan endast 15 % har fått mindre. Också här finns det en övervikt av ungdomar (35 %), som har rört sig mer till vardags jämfört med befolkningen i övrigt.

När det gäller vardagsstress och matvanor har coronapandemin haft en mindre positiv påverkan på svenskarnas hälsa. Knappt var fjärde (23 %) har nämligen ätit mer godis, chips och sötsaker, medan 15 % har ätit mindre. Var fjärde svensk (24 %) säger också att de har gått upp i vikt under coronapandemin, medan 18 % säger att de har gått ned i vikt.

23 % har upplevt mer vardagsstress. Och här är kvinnor överrepresenterade (29 % mot 18 % av männen). 17 % av svenskarna har upplevt mindre vardagsstress än tidigare.

Om undersökningen

Undersökningen bygger på intervjuer med 1 006 representativt utvalda personer i åldern 18+ år från YouGov-panelen i Sverige under perioden 26–28 juni 2020.