Coronavirus og danskerne
May 13th, 2020, Tove Keldsen

Coronavirus og danskerne

YouGov samarbejder med Institute of Global Health Innovation ved Imperial College London om at indsamle global indsigt i, hvordan folks adfærd ændres som reaktion på COVID-19 i 29 lande. Her er de seneste resultater fra Danmark.

To ud af fem (39%) danskere siger, at de ikke har været i fysisk kontakt med nogen uden for deres husstand de sidste syv dage. På trods af, at danskerne forlader husstanden oftere end de nordiske nabolande, svarer flere danskere, at de ikke har været i kontakt med andre de sidste syv dage. Det er en større andel end i Finland (24%) og Sverige (26%), mens et lignende niveau ses i Norge (37%).

null

Der er korrelation mellem alder og kontakt med personer uden for husstanden. En klar overvægt af danskere i aldersgruppen 70+ svarer, at de ikke har været i kontakt med nogen (69%), mens færre blandt de yngre aldersgrupper svarer, at de ikke har haft kontakt (23% af de 16-29-årige og 29% af de 30-39-årige).

Lidt over en tiendedel (12%) har oplevet symptomer de sidste syv dage. Tallet er nogenlunde det samme som i Norge (13%) og en smule lavere end i Finland (14%) og Sverige (17%). Der er flest i den yngste aldersgruppe (16-29 år), der har oplevet symptomer de sidste syv dage (19%).

null

Størstedelen (85%) af danskerne ville gå i selvisolation, hvis de oplevede symptomer. Dette er blandt den højeste andel i Europa, på linje med Sverige (86%) og Italien (85%), kun overgået af Storbritannien, hvor ni ud af ti (90%) ville gå i selvisolation, hvis de følte sig syge.

De 30-39-årige er imidlertid mindst tilbøjelige til at gå i selvisolation (79%). Færre mænd end kvinder svarer desuden, at de ville gå i selvisolation, hvis de oplevede symptomer (82% mod 88%).

De fleste (87%) er villige til at gå i selvisolation, hvis det blev anbefalet, hvoraf tre ud af fem (63%) er meget villige, og en fjerdedel (24%) er ret villige. De ældste aldersgrupper er mest villige til at gå i selvisolation (71% af de 60-69-årige og 70% af de 70+-årige) sammenlignet med de yngre aldersgrupper (53% af de 16-29-årige og 54% af de 30-39-årige).

Om undersøgelsen

Data er baseret på et samarbejde mellem YouGov og sundhedseksperter fra Institute of Global Health Innovation (IGHI) ved Imperial College London. Undersøgelsen, der strækker sig over 29 lande, er designet til at lave adfærdsanalyse af, hvordan forskellige befolkninger reagerer på COVID-19, og er offentligt tilgængelig på IGHI’s dashboard.

Den indsamlede data er frit tilgængelig for sundhedsmyndigheder og akademiske institutioner over hele verden.

Undersøgelsen er baseret på interview med 1005 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGov panelet i perioden 9. april til 12. april 2020.

Getty Images