Hva motiverer europeerne til å kjøpe elbiler, og hva hindrer dem fra å gjøre det?
April 24th, 2020, Tove Keldsen

Hva motiverer europeerne til å kjøpe elbiler, og hva hindrer dem fra å gjøre det?

Koronaviruspandemien har medført stor usikkerhet for en rekke bransjer, herunder bilindustrien, men hvordan så markedet ut før pandemien? YouGov har undersøkt hva som motiverer europeerne til å kjøpe elbiler, og hva som hindrer dem fra å gjøre det.

Med den økonomiske usikkerheten som koronaviruspandemien medfører, er den europeiske bilindustrien blitt hardt rammet i likhet med mange andre bransjer. Krisen kan også få store konsekvenser for det voksende markedet for elbiler. Vi kjenner ennå ikke til de langsiktige virkningene, men i YouGovs nyeste whitepaper tegner vi et bilde av den europeiske elbilindustrien før pandemien.

null

Over halvparten (53 %) av de europeiske bileierne har én eller flere bensinbiler, mens bare et mindretall har én elbil (3 %). I vårt whitepaper undersøker vi forbrukernes holdning til elbiler i ni europeiske land. Vi belyser blant annet hva som motiverer forbrukerne til eller forhindrer dem fra å kjøpe elbiler, og hvordan de enkelte landene skiller seg fra hverandre.

Hva forhindrer europeerne fra å kjøpe elbiler?

null

Det er bekymringer om pris og funksjonalitet som hindrer europeerne fra å kjøpe en elbil. Folk flest er bekymret for kostnadene forbundet med å kjøpe en elbil (62 %), mens 58 % er bekymret for batteriets levetid og 53 % for begrenset tilgjengelighet av ladestasjoner.

… Og hva motiverer dem?

null

Over halvparten (51 %) av europeerne er motivert til å kjøpe elbil fordi det er bedre for miljøet. Imidlertid velger bare 6 % miljøet som sin eneste motivasjon. En tredjedel (31 %) nevner lavere driftskostnader for vedlikehold og lading, mens en fjerdedel (27 %) nevner de skattemessige fordelene ved å eie eller lease en elbil.

Elbilmarkedet i Tyskland og Norge

I vårt whitepaper har vi sett nærmere på markedet for elbiler i henholdsvis Tyskland og Norge, som er to av landene som skiller seg mest ut i den europeiske bilindustrien.

Hele 84 % av Tysklands forbrukere er bileiere og spesielt andelen av bensinbileiere ligger et stykke over det europeiske gjennomsnittet. Mer enn tre fjerdedeler (78 %) kjører bensinbiler sammenlignet med resten av Europa, der gjennomsnittet ligger på 65 %.

Det norske bilmarkedet avviker også fra den europeiske normen, om enn motsatt av Tyskland. Landet er hjemsted for flere elbiler per innbygger enn noe annet land i Europa. Ja, faktisk i hele verden. Nesten en femtedel (18 %) av Norges bileiere kjører på strøm sammenlignet med Europas gjennomsnitt på 4 %.

Mens miljøet er den største motivasjonen for å kjøpe elbil i hele Europa, er det andre grunner som spiller inn i Norge. Her kan motivasjonen primært finnes i lavere driftskostnader (65 %), avgiftsmessige fordeler (42 %) og bedre kvalitet for pengene sammenlignet med bensin- eller dieselbiler (34 %).

Last ned vårt whitepaper om det europeiske markedet for elbiler gratis

Om whitepaperet

Data er basert på tall fra YouGov BrandIndex og YouGov Profiles. Vi har også intervjuet representativt utvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGov-panelet i perioden 17. til 27. januar 2020. Herav 2118 i Storbritannia, 2180 i Tyskland, 1036 i Frankrike, 1008 i Spania, 1036 i Italia, 1002 i Danmark, 1023 i Sverige, 1004 i Finland og 1011 i Norge.

BrandIndex gjennomføres både på nasjonalt og internasjonalt plan. BrandIndex er en daglig måling av nordmenns oppfatning av mer enn 300 merkevarer. Hver dag intervjues det 100 nasjonalt representative respondenter for å få vite hva de mener om ulike merkevarer.

https://yougov.no/find-solutions/brandindex/

Segmenteringsverktøyet YouGov Profiles gjør det mulig å kartlegge og analysere ulike befolkningsgrupper.

https://yougov.no/find-solutions/profiles

Getty Images