Hvad motiverer til og afholder europæerne fra at købe elbiler?
April 24th, 2020, Tove Keldsen

Hvad motiverer til og afholder europæerne fra at købe elbiler?

Coronapandemien har medført stor usikkerhed for en række brancher, herunder bilindustrien, men hvordan så markedet ud inden pandemien? YouGov har undersøgt, hvad der motiverer europæerne til at købe elbiler, og hvad der afholder dem fra at gøre det.

Med den økonomiske usikkerhed, coronapandemien medfører, er den europæiske bilindustri, som mange andre brancher, hårdt ramt. Krisen kan også få store konsekvenser for det spirende marked for elbiler. Vi kender endnu ikke til de langsigtede effekter, men i YouGovs nyeste whitepaper tegner vi et billede af den europæiske elbilindustri inden pandemien.

null

Over halvdelen (53%) af de europæiske bilejere har en eller flere benzinbiler, mens kun et mindretal har en elbil (3%). I vores whitepaper undersøger vi forbrugernes holdning til elbiler i ni europæiske lande. Vi belyser blandt andet, hvad der motiverer til eller afholder forbrugerne fra at købe elbiler, og hvordan de enkelte lande adskiller sig.

Hvad afholder europæerne fra at købe elbiler?

null

Det er bekymringer om pris og funktionalitet, der afholder europæerne fra at købe en elbil. Flest er bekymrede for omkostningerne forbundet med at købe en elbil (62%), mens 58% er bekymrede for batteriets levetid og 53% for begrænset tilgængelighed af ladestationer.

… Og hvad motiverer dem?

null

Over halvdelen (51%) af europæerne er motiveret til at købe en elbil, fordi det er bedre for miljøet. Dog vælger kun 6% miljøet som deres eneste motivation. En tredjedel (31%) nævner lavere driftsomkostninger vedrørende vedligeholdelse og opladning, mens en fjerdedel (27%) nævner de skattemæssige fordele ved at eje eller lease en elbil.

El-bilmarkedet i Tyskland og Norge

I vores whitepaper er vi dykket ned i markedet for elbiler i hhv. Tyskland og Norge, som er to af de lande, der skiller sig allermest ud i den europæiske bilindustri.

Hele 84% af Tysklands forbrugere er bilejere, og især andelen af benzinbilejere er et stykke over det europæiske gennemsnit. Mere end tre fjerdedele (78%) kører i benzinbiler sammenlignet med resten af Europa, hvor gennemsnittet ligger på 65%.

Det norske bilmarked afviger også fra den europæiske norm, omend modsat i forhold til Tyskland. Landet er hjemsted for flere elbiler pr. indbygger end noget andet land i Europa, ja i hele verden faktisk. Næsten en femtedel (18%) af Norges bilejere kører på el sammenlignet med Europas gennemsnit på 4%.

Mens miljøet er den største motivation for at købe en elbil i hele Europa, er der andre grunde, der spiller ind i Norge. Her skal motivationen primært findes i lavere driftsomkostninger (65%), skattemæssige fordele (42%) og bedre kvalitet for pengene sammenlignet med benzin- eller dieselbiler (34%).

Download vores whitepaper om det europæiske marked for elbiler gratis

Om dette whitepaper

Data er baseret på tal fra YouGov BrandIndex og YouGov Profiles. Vi har yderligere interviewet repræsentativt udvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGov panelet i perioden 17. til 27. januar 2020. Heraf 2118 i Storbritannien, 2180 i Tyskland, 1036 i Frankrig, 1008 i Spanien, 1036 i Italien, 1002 i Danmark, 1023 i Sverige, 1004 i Finland og 1011 i Norge.

BrandIndex er en daglig tracking af danskernes opfattelse af 380 varemærker. Hver dag interviewer YouGov BrandIndex 200 personer, der er repræsentative for den generelle befolkning, og spørger dem om deres holdninger til forskellige varemærker.

https://yougov.dk/find-solutions/brandindex/

YouGov Profiles er vores segmenteringsværktøj, som skaber unikke muligheder for at kortlægge og udforske en befolkningsgruppe og sammenligne forskellige befolkningsgrupper i detaljen.

https://yougov.dk/find-solutions/profiles

Getty Images