Julen är också till för de sjuka, fattiga och hemlösa
December 17th, 2018, Julie Thorsgaard Bøgh

Julen är också till för de sjuka, fattiga och hemlösa

Många svenskar, 2 av 5 (38%), skänker pengar under julen för att hjälpa de sjuka, fattiga och hemlösa. YouGov har undersökt svenskarnas bidrag till välgörande ändamål under julen.

Julen betyder middag med familjen för många (89 % som firar jul har planer på att fira jul med en eller flera familjemedlemmar och 85 % har planer på en middag på julafton).

Det är inte bara familjen som är i förgrunden under julen. Omtanken om de svagaste är också viktig för svenska folket. Var tredje (34 %) som firar jul skänker pengar till välgörenhet under julen.

null

I synnerhet den äldre delen av befolkningen är givmilda under julen. 2 av 5 (42 %) av de över 60 år skänker pengar under julen, mot 28 % av de i åldern 18–39 år och 34 % i åldersgruppen 40–59.

Kvinnor ger mer till välgörenhet än männen. 39% av kvinnorna ger pengar till välgörenhet och 4% ägnar tid åt välgörenhet under julen (t.ex. genom volontärarbete). För männen är det 31% som ger pengar till välgörenhet och 3% som ägnar tid åt välgörenhet. Men varför ger svenskarna av sin tid och sina pengar under julen?

null

44 % svarar att de bidrar till välgörenhetsorganisationer, eftersom julen är en bra tid att hjälpa andra. Var fjärde (25 %) svarar att fler kampanjer och ökat fokus på välgörenhet under julen är anledningen till deras bidrag, medan 45 % av svenskarna svarar att deras bidrag beror på att julen är en tuff tid att ta sig igenom för fattiga och hemlösa.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 26-28 november 2018 har sammanlagt 1013 intervjuer via YouGov Sveriges internetpanel genomförts med män och kvinnor i åldern 18 år och äldre. Urvalet är representativt för kön, ålder och region. Picture: GettyImages