Fredag och lördag i hård konkurrens om att vara favorit
July 5th, 2017, Tove Keldsen

Fredag och lördag i hård konkurrens om att vara favorit

Bland svenskarna råder det inget tvivel om att måndag är veckans sämsta dag. Däremot är de mer splittrade när det gäller veckans bästa dag.

null

Måndag är inte någon särskilt populär dag. Var tredje (34 %) tycker minst om måndag och endast 3 procent har måndag som sin favoritdag. De näst mest impopulära veckodagarna är tisdag (14 %) och söndag (9 %).

Var fjärde (27 %) har inga preferenser när det gäller vilken veckodag de tycker minst om.

När det handlar om veckans bästa dag är svenskarna mer splittrade. Lördag är favorit enligt en tredjedel av svenskarna, medan nästan lika många (31 %) tycker mest om fredag.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 16–18 maj 2017 har sammanlagt 1002 intervjuer genomförts med män och kvinnor i åldern 18+ via YouGov Sveriges internetpanel. Urvalet är representativt för kön, ålder och geografi.