Fredag er ukens beste dag, tett etterfulgt av lørdag
July 5th, 2017, Tove Keldsen

Fredag er ukens beste dag, tett etterfulgt av lørdag

Nordmenn er ikke i tvil om at mandag er ukens verste dag. De strides imidlertid mer om hva som er ukens beste dag.

null

Mandag er ingen populær dag. 2 av 5 (38 %) liker mandagen dårligst, og bare 4 % har mandagen som sin beste dag. Den nest mest upopulære ukedagen er tirsdag (11 %) og søndag (9 %).

Uttrykket «Lille-lørdag» (onsdag) er ifølge undersøkelsen bare en myte. Kun 2 % hver har denne dagen som mest og minst likt.

Når det gjelder ukens beste dag, er nordmenn mer splittet. Fredag er favoritten for 33 % av nordmennene, mens nesten like mange (28 %) har lørdagen som favoritt.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er basert på intervju med 1003 nordmenn, som utgjør et nasjonalt representativt utvalg av personer i alderen 18+ år fra YouGov-panelet i perioden 24. – 29. mai 2017. Kilde: YouGov.