June 13th, 2017, Charlotte Wahlberg, Bianca Bruhn

YouGov lanserar ett nytt profileringsverktyg

Vad kännetecknar DN-läsarna i Stockholm? Och vilken matvarukedja har millennials i storstadsområden mest positiv inställning till? YouGov har lanserat ett nytt verktyg, YouGov Profiles, som gör det möjligt att beskriva olika målgrupper.

Hur väl känner du dina kunder? Vilka andra produkter överväger de? I vilka medier kan du på bästa sätt fånga deras uppmärksamhet och vilka värderingar är viktiga för dem? YouGov lanserar nu profileringsverktyget YouGov Profiles, som kan ge dig svaret på allt det här.

YouGov är i daglig kontakt med de svenska konsumenterna och vi samlar in information om allt från demografi, livsstil, användning av och inställning till varumärken, medievanor och mycket mer. All den här informationen har YouGov kopplat samman i ett nytt verktyg som skapar unika möjligheter att kartlägga och utforska en målgrupp eller jämföra olika målgrupper på detaljnivå.

null

- Med YouGov Profiles kan du enkelt få en överblick över dina nuvarande såväl som dina potentiella kunder och beskriva dem utifrån traditionella parametrar som kön, ålder och geografi. Profiles kan även beskriva dem utifrån deras livsstil, exempelvis deras varumärkespreferenser och köpintention, mediekonsumtion samt åsikter och intressen. Du kan snabbt få en mycket mer detaljerad bild av dina målgrupper och på så sätt skapa en mer relevant och målinriktad marknadsföring, säger Bianca Bruhn, Regional CEO, Northern Europe.

- Våra kunder har tidigare upplevt att det är krävande att hålla segmenteringsstudier uppdaterade. YouGov Profiles uppdateras däremot löpande, så när du har identifierat dina målgrupper i Profiles kan du följa dem kontinuerligt, och alltid vara på framkant när det gäller nya trender, avrundar Bianca.

null

YouGov Profiles är ett användarvänligt online-verktyg. Det kräver varken en analysavdelning eller långa utbildningstillfällen för att jämföra olika målgrupper eller utläsa resultat. YouGov Profiles kan kompletteras med egna undersökningar. Önskar du exempelvis att testa av dina idéer och koncept eller få återkoppling från en specifik målgrupp angående en kampanj eller ny produkt, kan du definiera den önskade målgruppen i Profiles och nå dem för att ställa dina egna frågor, både snabbt och kostnadseffektivt.

Utöver Sverige är YouGov Profiles tillgängligt i USA, UK, Tyskland, Danmark, Australien, Kina och Indonesien. Profiles lanseras även i Frankrike i slutet av 2017.

Vad ingår i YouGov Profiles?

null