Svenskarnas inställning till Black Friday 2020
December 1st, 2020, Tove Keldsen

Svenskarnas inställning till Black Friday 2020

Fler än 2 av 5 svenska konsumenter utnyttjade ett Black Friday-erbjudande i år. De flesta har handlat online.

En ny YouGov-undersökning visar att 44 % har handlat under Black Friday. Detta är i linje med förra året.

null

Det är särskilt personer under 40 år som utnyttjade ett Black Friday-erbjudande (62%). Bland befolkningen som är över 60 år har endast en av fyra (25 %) använt sig av ett erbjudande.

De flesta har handlat online i samband med Black Friday (36%).

YouGov har också undersökt svenskarnas inställning till Black Friday och det visar sig att denna shoppingdag splittrar svenskarna.

null

28% anser att Black Friday är en bra chans att spara pengar, Det är i stor utsträckning 18–39-åringarna som delar denna uppfattning (46 %), att jämföra med 27 % av befolkningen i övrigt. Lika stor andel menar att Black Friday är en bra dag för att köpa julklappar på (27%).

30% konsumerar dock inte i anslutning till Black Friday. Motståndet mot Black Friday är störst bland dem som är äldre än 60 år (50 %).

2 av 5 (40 %) anser att Black Friday bidrar till generell överkonsumtion. Det är framförallt människor under 40 år som delar denna uppfattning. Hälften av svenskar i åldern 18–39 år anser att Black Friday bidrar till generell överkonsumtion (51 %), jämfört med 36 % bland dem som är äldre än 40 år.

Om undersökningen

Undersökningen om Black Friday i 2019 är genomförd under perioden 27 - 30 november 2020 har sammanlagt 1007 intervjuer via YouGov Sveriges internetpanel genomförts med män och kvinnor i åldern 18 år och äldre. Urvalet är representativt för kön, ålder och region.

Photo by Artem Beliaikin from Pexels