18 % av världens befolkning är ”early adopters” inom teknik. Vilka är de?
November 30th, 2020, Tove Keldsen

18 % av världens befolkning är ”early adopters” inom teknik. Vilka är de?

Ny programvara, smarta hem och digitala assistenter. Vilka är de konsumenter som ställer sig först i kön när det gäller ny teknik?

Vårt whitepaper ”First in line: Early technology adopters around the globe” undersöker användning av ny teknik på 25 marknader runt om i världen. Undersökningen bygger på mer än 370 000 intervjuer med konsumenter om deras vanor och attityder vad gäller teknikanvändning. Vårt whitepaper innehåller också en djupgående analys av sex länder, där vi undersöker smarta hem-enheter i USA, bärbara tech-enheter i Storbritannien, 5G i Frankrike, digitala assistenter i Tyskland, TV i Indien och smartphones i Indonesien.

Vår data visar att nästan en femtedel (18 %) av konsumenterna på de 25 marknaderna är ”early adopters” av teknik – varav 9 % uppger att de aktivt söker efter nya enheter och tjänster och 9 % säger att de alltid är intresserade av att använda nya teknikprodukter direkt när de lanseras på marknaden.

”Early adopters” av teknik är en lukrativ grupp för aktörer inom tekniksektorn, eftersom de (per definition) är först med att köpa nya produkter. Men de är också mer benägna än genomsnittskonsumenten att köpa etablerad teknik.

De är generellt intresserade av teknik på en övergripande nivå och instämmer i att:

  • ”Teknik förändrar mitt liv till det bättre”
  • ”Jag tror att det finns en teknisk lösning på mänsklighetens samtliga problem”

Var femte svensk är en ”early adopter” av teknik

I Sverige uppger 11 % att de alltid är intresserade av att använda nya tekniska produkter och 10 % säger att de aktivt letar efter nya tekniska enheter och tjänster direkt när de lanseras på marknaden.

Tech-entusiasterna i Sverige är till största delen yngre, de är män och har en högre disponibel inkomst än befolkningen i allmänhet.

null

39 % av tech-entusiasterna uppger själva att de har dyr smak, jämfört med 22 % av befolkningen i stort och 73 % är beredda att betala för god kvalitet. De läser också i högre grad recensioner än befolkningen i allmänhet.

71 % anser inte att de skulle klara sig en enda dag utan internetanslutning.

Ladda ner vårt whitepaper gratis

Om undersökningen

Data kommer från våra syndikerade produkter YouGov Plan & Track. Totalt genomförde vi 370.000 intervjuer på 25 marknader med utvalda personer i åldern 18+ från YouGov-panelen.

Alla undersökningar genomfördes via nätet och i en del av länderna är tillgången till internet så begränsad att man kan säga att exemplen endast representerar den del av befolkningen som är uppkopplad.