Vilka varumärken pratar unga svenskar om?
October 10th, 2019, Tove Keldsen

Vilka varumärken pratar unga svenskar om?

Netflix hamnar än en gång på första plats och Willys är det varumärke som har ökat mest bland unga. YouGov BrandIndex lanserar topplistan över de varumärken som unga svenskar har hört något positivt om och pratar mest om.

Netflix toppar YouGovs lista över varumärken med högst word of mouth-värde bland unga. Drygt var tredje person i åldern 18-34 år som har sett eller hört något positivt om varumärket har i samtal, online eller via sociala medier pratat om Netflix.

Topp 10-listan med varumärken det pratas mest om

null

Netflix har vunnit flera priser för sina serier, filmer och dokumentärer och det är inte bara i Sverige som Netflix ligger i topp bland de unga. Det pratas positivt om Netflix på global nivå och de ligger i topp även i de ungas ranking i USA, Storbritannien och de övriga nordiska länderna.

Ett annat varumärke som unga svenskar pratar mycket om är den mobila betaltjänsten Swish, som ligger på listans andraplats, före YouTube som nu hamnar på tredjeplats. Facebook har gått från en tredjeplats förra året till att ligga helt utanför topp tio-listan.

Willys är också nytt på listan på en sjätte plats och är det varumärke som har haft den mest positiva utvecklingen under året.

Ökat mest 2019

null

Willys har ökat sitt word of mouth-värde med 8,8 procentenheter under de senaste 12 månaderna och är det varumärke som ökat mest bland 18-34-åringar. Willys har gjort ett starkt resultat senaste året och kedjan attraherar de yngre genom sina låga priser. Willys har även gjort en tydlig satsning på de unga genom sitt samarbete med Studentkortet, vilket resulterat i positiv uppmärksamhet bland unga.

BMW hamnar på andra plats på listan, före Lidl.

Här kan du se YouGov BrandIndex rankningar från andra länder

Läs mer om YouGov BrandIndex

Om topplistan från YouGov BrandIndex

I Sverige mäts mer än 300 varumärken i Sverige dagligen. Varje dag genomförs 160 intervjuer bland svenska allmänheten som ger sin uppfattning av olika varumärken.

Rankningen bland unga är framtagen med hjälp av YouGov BrandIndex word of mouth-värde, bland alla varumärken som respondenterna i åldern 18-34 år har hört något positivt om (positivt buzz). Endast varumärken med minst 200 intervjuer under perioden är inkluderade.

Word of mouth-värdet beräknas genom att fråga respondenterna vilka varumärken de har pratat om med vänner och familj genom samtal, online eller i sociala medier under de senaste två veckorna.

Buzz beräknas genom att fråga respondenterna om de under de senaste två veckorna har hört något positivt eller negativt om ett specifikt varumärke genom reklam, nyheter eller vänner och familj.

Data är från 1 september 2018 till 31 augusti 2019.

Photo by Priscilla Du Preez