Hver tredje dansker er skeptisk over for kunstig intelligens
November 30th, 2021, Tove Keldsen

Hver tredje dansker er skeptisk over for kunstig intelligens

YouGovs seneste ”Automation & AI-rapport 2021” analyserer holdninger til kunstig intelligens på tværs af 17 markeder.

Kunstig intelligens er allerede en del af vores hverdag. Digitale (stemme)assistenter som Siri fra Apple eller Alexa fra Amazon er gode eksempler på dette. Men hvordan ser forbrugere over hele verden på denne teknologiske udvikling?

Den mest udbredte følelse i forbindelse med kunstig intelligens er at ’være skeptisk’ på tværs af 17 undersøgte markeder. 28% er således skeptiske over for kunstig intelligens. De mest skeptiske er tyskerne (40%) samt briterne og amerikanerne (39%). Indonesere er de mindst tilbøjelige til at sige, at de er skeptiske over for kunstig intelligens (9%).

null

At være skeptisk er også den mest udbredte følelse i Danmark, hvor 35% er skeptiske overfor kunstig intelligens. 45% af danskerne mener også, at vi skal være opmærksomme på udviklingen, så det ikke løber løbsk. Særligt befolkningen over 55 år deler denne opfattelse (48%).

34% ad danskerne ser til gengæld kunstig intelligens som et naturligt skridt i den teknologiske udvikling.

Store regionale forskelle

Accept af kunstig intelligens er den næst mest udbredte følelse globalt, idet det nævnes af 23% af respondenterne på de 17 markeder. Befolkningen i Mexico (39%), Hong Kong (36%), Indien (33%) er mest tilbøjelige til at sige, at de accepterer kunstig intelligens. Accept af kunstig intelligens er mindst udbredt i Frankrig (7%). Også Danmark ligger under det globale gennemsnit. 18% af danskerne føler accept og en tilsvarende andel spænding i forbindelse med kunstig intelligens.

Download whitepaperet her

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på data fra YouGov BrandIndex og YouGov Profiles samt en dybdegående undersøgelse. Alt i alt gennemførte vi over 19.000 interview på tværs af 17 markeder. Undersøgelse blev foretaget i august 2021.