Förtroendet för Folkhälsomyndigheten splittrar svenskarna
April 1st, 2020, Tove Keldsen

Förtroendet för Folkhälsomyndigheten splittrar svenskarna

YouGovs PublicIndex undersöker kontinuerligt svenskarnas uppfattning om större myndigheter i Sverige. En av parametrarna är förtroende, det vill säga, vilka organisationer vi har ett högt respektive lågt förtroende för.

Folkhälsomyndigheten ska leda Sverige genom COVID-19-situationen och har uttalat sig daligen och fått mycket uppmärksamhet sedan COVID-19 började sprida sig i Sverige.

null

Folkhälsomyndigheten har både blivit både mer positivt och mer negativt omttalat i takt med att COVID-19 har spridigt sig i Sverige. Förtroendet för Folkhälsomyndigheten har ökat i februari och minskat i mars.

Trust

Sett till hela perioden har kvinnor större tillit till Folkhälsomyndigheten än män. 13% av kvinnorna har stor tillit till Folkhälsomyndigheten jämfört med 10% av männen. Småbarnsföräldrar har också ett större förtroende för Folkhälsomyndigheten än svenska allmänheten överlag (19% jämfört med 12%). Ser man närmare på utvecklingen sedan utbrottet i Sverige, så ser man att småbarnsföräldrar har haft väldigt stort förtroende (56%) för myndigheten men att förtroendet splittrat gruppen sedan dess. Vecka 10, så hade ungefär lika många stort och litet förtroende, 15% vs 16%.

En YouGov-undersökning visar också att svenskarna i jämförelse med befolkningen i övriga nordiska länder har lägst förtroende för myndigheternas hantering av coronavirurkrisen. Svenskarna har också lägre förtroende för att den svenska sjukvården kan hantera ett större utbrott av coronavirus jämfört med övriga nordiska länder.

Om YouGov PublicIndex

Rankningen har tagits fram med hjälp av YouGov PublicIndex, som undersöker och följer upp svenskarnas uppfattning om de cirka 30 största myndigheterna i Sverige.

Rankningen baseras på 2 016 intervjuer med representativt utvalda personer i åldern 18 år och uppåt från YouGov-panelen. Data har samlats in den 25 november 2019 – 8 mars 2020.

Läs mer om YouGov PublicIndex här

Getty Images