Harvemmat miehet kuin naiset pelkäävät saavansa koronavirustartunnan
March 24th, 2020, Tove Keldsen

Harvemmat miehet kuin naiset pelkäävät saavansa koronavirustartunnan

27 % suomalaisista pelkää saavansa koronavirustartunnan, osoittaa YouGovin uusi tutkimus. Jos kuitenkin tarkastellaan sukupuolijakaumaa, havaitaan, että miehet ovat yleisesti ottaen vähemmän huolissaan tartunnoista kuin naiset.

WHO:n julkaisemat uudet luvut osoittavat, että miehillä on suurempi todennäköisyys kuolla koronavirukseen kuin naisilla, ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen luvuista nähdään, että useammat miehet kuin naiset saavat koronavirustartunnan. Tästä huolimatta YouGovin viimeisin tutkimus osoittaa, että miehet ovat yleisesti ottaen vähemmän huolissaan viruksesta kuin naiset.

null

Kolmannes suomalaisista naisista (32 %) on erittäin tai melko peloissaan koronavirustartunnan saamisesta, kun taas sama pätee vain neljännekseen (23 %) miehistä. Samaan aikaan miehistä lähes kaksi kertaa useampi ilmoittaa naisiin verrattuna (20 % vastaan 11 %), ettei pelkää koronavirustartuntaa lainkaan.

YouGovin COVID-19-seuranta osoittaa myös, että välillä on eroa siinä, mihin varotoimiin suomalaiset ryhtyvät.

null

Huolimatta siitä, että koronavirus iskee useammin miehiin, naiset ovat yleisesti ryhtyneet useampiin varotoimiin tartunnan välttämiseksi. Siinä missä 75 % naisista on pyrkinyt tehostamaan henkilökohtaista hygieniaansa, samoin toimii 64 % miehistä.

Puolet suomalaisista naisista (54 %) pyrkii välttämään vilkkaita julkisia paikkoja, ja 42 % naisista välttää esineiden koskettelua julkisilla paikoilla. Sama pätee huomattavasti harvempiin miehiin. Ainoastaan 39 % miehistä pyrkii välttämään vilkkaita julkisia paikkoja, ja 31 % välttää esineiden koskettelua julkisilla paikoilla.

Tietoa tutkimuksesta

Tutkimus on osa YouGovin koronaviruksen seurantatutkimusta.
Internetpohjaiseen haastattelututkimukseen vastasi 1 136 suomalaisia. Vastaajat kuuluivat yli 18-vuotiaiden ikäryhmään (edustava otos maittain iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan). YouGov toteutti haastattelut 11.–22.3.2020.

YouGov julkisti taannoin maailmanlaajuisen koronaviruksen seurantatutkimuksen, joka tarkkailee muutoksia kuluttajien aikeissa, ostoskäyttäytymisessä ja elämäntavoissa viikkotasolla. Pyrkimyksenä on auttaa yritysten omistajia ja markkinastrategeja tekemään faktoihin perustuvia liiketoimintaratkaisuja.

Lue lisää YouGovin koronavirusseurannasta

Kuva: Claudio Schwarz on Unsplash