Svenskarna har lägst förtroende för myndigheternas hantering av coronaviruskrisen i Norden
March 19th, 2020, Tove Keldsen

Svenskarna har lägst förtroende för myndigheternas hantering av coronaviruskrisen i Norden

YouGovs coronavirus-tracker visar att det är stor skillnad på hur nöjd man är med och vilket förtroende man har för myndigheternas hantering av coronaviruset i Norden.

YouGov har nyligen lanserat en tracking-undersökning om coronaviruset i Sverige och övriga Norden, som bland annat kontinuerligt mäter förtroendet för myndigheternas hantering av coronaviruset. De första resultaten visar att det finns stora skillnader mellan de olika nordiska länderna.

I svenska medier har de svenska hälsomyndigheternas hantering av coronaviruset ifrågasatts, då åtgärderna hittills inte har varit alls lika omfattande som i Danmark, Norge och Finland. Sverige är också det land i Norden där befolkningen är minst nöjd med hur landets regering hanterar problemet med coronaviruset.

null

Hälften av svenskarna anser inte att landets regering hanterar coronavirusproblemet på ett bra sätt. Bland dem anser 24 % att den svenska regeringen hanterar situationen mycket dåligt och 27 % att regeringen hanterar den ganska dåligt. Norrmännen är nästan lika missnöjda. 18 % av norrmännen anser att landets regering hanterar coronavirusproblemet mycket dåligt och 33 % att regeringen hanterar det ganska dåligt. Det kan jämföras med att endast 2 % av danskarna och 11 % av finländarna anser att deras regeringar hanterar coronavirusproblemet mycket dåligt. Danskarna är utan jämförelse mest nöjda med den egna regeringens insats. Totalt anser 86 % av den danska befolkningen att regeringen hanterar coronaviruset på ett bra sätt och hälften av befolkningen anser att regeringen hanterar det på ett mycket bra sätt (14 % av finländarna, 9 % av svenskarna och 6 % av norrmännen anser att den egna regeringen hanterar coronaviruset på ett mycket bra sätt).

Danskarna har också större förtroende för att deras hälso- och sjukvård kan hantera ett större utbrott av coronavirus i sitt eget land jämfört med de övriga nordiska länderna.

null

86 % av den danska befolkningen har mycket stort förtroende (39 %) eller ganska stort förtroende (47 %) för att den danska hälso- och sjukvården klarar att hantera ett utbrott av coronavirus. 78 % i Finland har stort eller ganska stort förtroende för att den finska hälso- och sjukvården klarar att hantera ett utbrott av coronavirus, men förtroendet är något lägre i Norge och Sverige, där 56 % och 46 % har stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvårdens kapacitet för coronaviruset.

Om undersökningen

Undersökningen är en del av YouGovs tracking-undersökning om coronaviruset. Undersökningen bygger på intervjuer med 1 037 danska, 1 016 svenska, 1 004 norska och 1 010 finska representativt utvalda personer i åldern 18+ år från YouGov-panelen under perioden 11 – 16 mars 2020.

YouGov har lanserat en coronavirus-studie över hela världen för att undersöka förändringar i konsumenternas önskemål, shoppingbeteende och livsstil varje vecka. Syftet är att hjälpa företagare och marknadsföringsstrateger fatta faktabaserade affärsbeslut.

Läs mer om YouGovs coronavirus-tracker

Getty Images