1 av 5 svenskar har ett nyårslöfte för 2020
January 31st, 2020, Tove Keldsen

1 av 5 svenskar har ett nyårslöfte för 2020

Var femte svensk (19%) angav ett nyårslöfte för 2020 trots att en majoritet inte lyckades hålla sina löften förra året. YouGov har undersökt svenskarnas nyårslöften.

Bland svenskar under 40 år avgav 1 av 3 ett nyårslöfte (34 %), men bara 6 % av svenskarna över 60 år avgav ett nyårslöfte.

null

Chansen att de många nyårslöftena kommer att hållas är dock inte så stor. Åtminstone inte sett till hur det gick 2019.

null

14 % av svenskarna kommer ihåg att de avgav nyårslöften för 2019. Hälften av dem (48 %) höll några av sina löften, medan 1 av 3 (33 %) höll alla. 16 % höll inget av löftena.

null

De tre mest populära nyårslöftena genom tiderna handlar alla om hälsa. Var tredje (34 %) som någon gång har avgett ett nyårslöfte har haft som mål att träna mer/komma i bättre form. Var fjärde (28 %) har velat gå ned i vikt eller förbättra sin kost (23 %).

Bland ungdomar, som också är mer benägna att avge nyårslöften, har en större procentdel jämfört med befolkningen i övrigt, haft ett nyårslöfte om att använda medier och teknik mindre. Bland 18–29-åringar som vid något tillfälle har avgett ett nyårslöfte har 14 % velat använda mobilen mindre och 12 % har velat använda sociala medier mindre jämfört med 4 % i befolkningen i övrigt.

Ladda ned alla resultat

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 8–13 januari 2020 har sammanlagt 1014 intervjuer genomförts med män och kvinnor i åldern 18+ via YouGov Sveriges internetpanel. Urvalet är representativt för kön, ålder och geografi.

Photo by Bruno Nascimento on Unsplash