Europeerne om mote og etikk
January 16th, 2020, Tove Keldsen

Europeerne om mote og etikk

Hver fjerde europeer har redusert kleskjøpet sitt av etiske grunner, og de fleste mener at klesprodusentene burde være forpliktet til å bruke etiske prinsipper som en del av produksjonen, viser ny YouGov-undersøkelse.

YouGov har undersøkt europeernes holdninger til mote og etikk. Undersøkelsen viser en stigende interesse for etisk og bærekraftig produsert mote. Prisen forblir imidlertid det viktigste kriteriet når europeerne skal kjøpe klær.

Fast fashion vs. second hand

null

I undersøkelsen svarer halvparten av europeerne (52 %) at de kjøper klærne sine fra såkalte ”fast fashion”-kjeder som H&M, Zara og Mango. Her ligger Finland i den nedre enden med 38 %, mens Spania topper med 68 %. I Norge foretrekker 56 % å kjøpe klærne sine i fast fashion-butikker.

15 % av europeerne foretrekker å kjøpe klærne sine i gjenbruksbutikker, og 12 % svarer at de foretrekker å kjøpe klær fra såkalte etiske varemerker. Finnene er især glade i å kjøpe klærne sine i gjenbruksbutikker (24 %). Til sammenligning gjelder dette 17 % av nordmennene.

Prisbevisste europeere

null

For europeerne er prisen klart den viktigste faktoren når det skal kjøpes klær. Dette er nemlig et kriterium for tre fjerdedeler av europeerne (76 %). Nest viktigst er hvordan klærne sitter (66 %), mens det miljømessige avtrykket er et kriterium for vesentlig færre (10 %).

For 27 % av europeerne spiller produktets levetid en rolle når de skal kjøpe klær. Dette er særlig viktig for finnene (45 %), mens levetiden er et kriterium for 20–23 % av befolkningen i de øvrige nordiske landene.

Etiske overveielser

null

Europeerne er stort sett enige om at det er viktig å bruke etiske prinsipper i klesproduksjonen. 4 av 5 (83 %) synes at klesprodusentene burde være forpliktet ved lov til å ta hensyn til etiske aspekter som arbeidsforhold og dyrevelferd i forbindelse med produksjonen.

23 % av europeerne svarer at de har redusert kleskjøpene sine av etiske grunner. I Norge har 25 % kjøpt mindre klær for samme grunnlag.

null

68 % av nordmenn gir klærne sine til veldedige organisasjoner, og 28 % gir dem til folk rundt seg, noe som er litt under gjennomsnittet for Sør-Europa (46 % i Spania og 43 % i Italia).

Hva er det som hindrer oss?

null

Det er flere grunner som hindrer europeerne i å kjøpe flere etiske og miljøvennlige klær. De fleste synes det er for dyrt (35 %) og en tredjedel synes det kan være vanskelig å finne ut hvilke miljøvennlige aspekter som er oppfylt (31 %).

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er basert på intervju med 2047 i Tyskland, 1023 i Frankrike, 1021 i Spania, 1010 i Italia, 1054 i Danmark, 1030 i Sverige, 1024 i Finland og 1018 i Norge - representativt utvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGov Omnibus-panelet i perioden 23. oktober til 6. november 2019.

null