Kehotyytyväisyys Euroopassa
September 23rd, 2019, Tove Keldsen

Kehotyytyväisyys Euroopassa

Joka neljäs eurooppalainen ei tunne oloaan mukavaksi kehossaan, ja lähes joka kolmas on joutunut body shamingin uhriksi. YouGov on ottanut selvää eurooppalaisten tyytyväisyydestä kehoihinsa.

Kysyimme ihmisiltä kahdeksassa Euroopan maassa (Italia, Espanja, Saksa, Ranska, Tanska, Ruotsi, Suomi ja Norja), kuinka tyytyväisiä he ovat kehoihinsa, ja onko heillä kokemusta body shamingista, eli ihmisten fyysiseen ulkonäköön kohdistuvasta kritisoinnista tai syrjinnästä*.

Saksalaiset ja italialaiset ovat tyytyväisimpiä kehoonsa

Kahdeksan maan asukkaista saksalaiset ja italialaiset ovat kehoihinsa kaikkein tyytyväisimpiä. Saksassa kolme viidestä (59 %) kertoo olevansa täysin tai osittain tyytyväinen kehoonsa. Suomalaiset sijoittuvat skaalan toiseen ääripäähän. Vain joka kolmas suomalainen on tyytyväinen kehoonsa (36 %).

null

Kysyimme eurooppalaisilta paitsi omassa kehossaan viihtymisestä, myös siitä haluaisivatko he muuttaa jotakin kehossaan. Kolme viidestä haluaisi tehdä muutoksia kehoonsa (61 %).

Tarkasteltaessa lähemmin muutoksia, joita eurooppalaiset haluaisivat tehdä, painonpudotus nousee ykkössijalle; 50 % tyytymättömistä eurooppalaisista haluaa pudottaa painoaan.

Tyytymättömät suomalaiset

null

Suomessa naiset ja 45–54-vuotiaat ovat tyytymättömämpiä kehoihinsa kuin muu väestö. Nuoret 18–24-vuotiaat ovat kaikkein tyytyväisimpiä (45 %), kun taas 45–54-vuotiaat ovat kaikkein tyytymättömimpiä (46 %). Suomessa kaksi viidestä naisesta (40 %) ei viihdy kehossaan, miehillä vastaava luku on 28%.

Kolme viidestä suomalaisesta haluaisi muokata ulkonäköään (64 %). Suurin osa ikäryhmän 35–44 edustajista haluaisi muuttaa jotain asiaa kehossaan/ulkonäössään (76 %), ja heidän perässään tulevat tiiviisti 24–35-vuotiaat ja 45–54-vuotiaat (73 %). Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että monet yli 55-vuotiaat ovat jo sujut kehonsa kanssa. 52 % yli 55-vuotiaiden ikäryhmästä haluaisi muuttaa jotakin kehossaan.

Body shaming

30 % eurooppalaisista on joutunut body shamingin uhriksi. Yleisimmillään Suomessa (40 %) ja vähiten Saksassa (25 %). Tanskassa 28 % on joutunut sen kohteeksi, ja todennäköisyys kasvaa huomattavasti 18–24-vuotiaiden keskuudessa, joista peräti 46 % on kohdannut body shamingia.

null

Tutkimus osoittaa, että body shamingin uhrit ovat joutuneet kohteeksi useita kertoja. Vain 6 % body shamingin uhreista ilmoittaa tapauksia olleen vain yhden, kun taas yksi kolmesta (36 %) on joutunut kärsimään body shamingista yli kymmenen kertaa elämänsä aikana.

Uhriksi joutuneista useimmat (45 %) kertovat body shamingia heihin kohdistaneen olleen työtoveri, kun taas joka neljäs on kokenut body shamingia ystävänsä taholta (25 %).

Tietoa tutkimuksesta

Tutkimus perustuu edustavasti valittujen yli 18-vuotiaiden YouGov-paneelin jäsenten haastatteluihin 26.–28. huhtikuuta 2019. Vastaajista 2064 oli Saksasta, 1017 Espanjasta, 1030 Italiasta, 1024 Ranskasta, 1039 Tanskasta, 1017 Ruotsista, 1007 Suomesta ja 1008 Norjasta.

YouGov-panelisteilta kysyttiin heidän tietämyksestään ”body shaming”-termistä, ja heille annettiin selitys termistä ennen kyselyn loppuun viemistä.

*Body shaming tarkoittaa, että ihmisiä loukataan tai syrjitään fyysisen olemuksensa perusteella, ts. arvostellaan negatiivisesti ja / tai heihin kohdistetaan halveksuvia kommentteja. Body shaming voi kohdistua mihin tahansa fyysisiin ominaisuuksiin, kuten esim. (Erityisen) lihaviin kehoihin (fat shaming), (Erityisen) laihoihin kehoihin (skinny shaming), (Erityisen) vanhoihin, mutta myös (erityisen) nuoriin kehoihin, Vammaisiin kehoihin, Ihon väriin tai ulkonäköön, Hiusten väriin tai rakenteeseen, Raajojen virheasentoihin jne.

Tutustu koko kyselyyn täällä