Kansainvälinen kysely: useimmat arvelevat joutuvansa kärsimään ilmastonmuutoksen vaikutuksista
September 16th, 2019, Tove Keldsen

Kansainvälinen kysely: useimmat arvelevat joutuvansa kärsimään ilmastonmuutoksen vaikutuksista

... ja monet epäilevät sen ajavan meidät sukupuuttoon

YouGovin uusi, 30 000 henkilöä ja 28 maata kattava tutkimus paljastaa selkeitä asenne-eroja idän ja lännen välillä. Pohjoismaissa ollaan yleisesti ottaen vähemmän huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista kuin muualla maailmassa.

Ilmastonmuutos on juuri nyt kenties paremmin pinnalla ihmisten mielissä kuin koskaan aiemmin. Samalla, kun mielipidevaikuttaja Greta Thunberg valmistautuu puhumaan YK:n ilmastokokouksessa, uusi 28 maata kattava YouGovin kysely selvittää maailman asenteita ilmastonmuutosta kohtaan.

Ihmiskunnan osallisuus ilmaston muuttumiseen tiedostetaan laajalti

Maailmanlaajuinen enemmistö kokee, että ilmastonmuutos on tapahtumassa, ja että ihmiskunta on ainakin osittain vastuussa siitä. Intialaiset arvelevat 71 % lukemalla kaikkein herkimmin, että ihmisten toimet ovat pääasiallinen syy ilmaston muuttumiselle.

Vähiten todennäköisesti näin uskovat norjalaiset ja saudiarabialaiset lukemalla 35 %, joskin Norjassa 36 % ja Saudi-Arabiassa 48 % uskoo silti ihmiskunnan olevan osittain vastuussa ilmastonmuutoksesta.

null

Maasta riippuen vain 0–6 % uskoo, ettei ilmastonmuutosta tapahdu lainkaan, ja vain 1–9 % kunkin maan asukkaista arvelee, että ilmastonmuutos on tapahtumassa, mutta että ihmisten toimilla ei ole sen kanssa mitään tekemistä. Molempia näistä mielipiteistä kannatetaan todennäköisimmin Yhdysvalloissa.

Useimmat arvelevat ilmastonmuutoksella tulevan olemaan suuri tai kohtalainen vaikutus elämäänsä

Ilmastonmuutosta ei koeta ainoastaan muita ihmisiä koskettavaksi asiaksi – ihmiset kaikkialla maailmassa ovat taipuvaisia uskomaan, että ilmastonmuutoksella tulee olemaan heidän elämäänsä suuri tai kohtalainen vaikutus.

null

Idän ja lännen välillä vallitsee kuitenkin huomattava mielipide-ero. Idässä ja Lähi-idässä asuvat uskovat lännessä asuvia huomattavasti todennäköisemmin ilmastonmuutoksen suuriin vaikutuksiin. Siinä missä esim. 75 % filippiiniläisistä ja 65 % qatarilaisista arvelee elämänsä mullistuvan merkittävästi (kyseessä ovat suurimmat luvut Aasiassa ja Lähi-idässä), huolestunein maa Euroopassa on Espanja, jossa luku on vain 32 %. Pohjoismaat ovat aivan listan pohjasijoilla. Niissä vain 10–14 % uskoo ilmastonmuutoksen tulevan sotkemaan elämäänsä suuressa määrin.

Monet pelkäävät jopa pahimpien uhkakuvien olevan jo mahdollisia...

Esitimme ihmisille myös joitakin ilmastonmuutoksen pahimmista mahdollisista seuraamuksista ja kysyimme heidän mielipidettään niiden todennäköisyydestä.

Enemmistöt kaikissa maissa uskovat ilmastonmuutoksesta tulevan koitumaan: vakavaa vahinkoa maailman taloudelle; kaupunkien menettämistä merenpinnan noustessa; ihmisten joukkomuuttoja maailman tietyiltä alueilta toisille sekä pieniä sotia.

null

Tuloksissa oli enemmän vaihtelua kysyttäessä, voisiko ilmastonmuutos johtaa uuteen maailmansotaan tai ihmisten sukupuuttoon. Useimmissa maissa se on kuitenkin enemmistön mielipide tai yleisin mielipide, joskin länsimaissa uskotaan vähiten myös uuteen maailmansotaan tai ihmisten sukupuuttoon (jälkimmäiseen ei uskota myöskään Lähi-idässä).

...mutta ne voi vielä torjua tarttumalla perusteellisiin toimiin

Arviot ovat ehkä synkkää luettavaa, mutta hyvänä uutisena ihmiset uskovat ilmastonmuutoksen pahimpien vaikutusten olevan vielä vältettävissä. Onnistuminen tulee kuitenkin vaatimaan merkittäviä toimenpiteitä. Näin uskoo enemmistö kaikissa maissa, pienimmillään 50 % Yhdysvalloissa ja suurimmillaan 82 % Espanjassa. Suomalaiset ja ruotsalaiset uskovat herkimmin, että pahimmat vaikutukset voi välttää yksinkertaisesti jatkamalla nykyiseen tapaan (21 %), kun taas Intialaiset ovat suurimmissa määrin alistuneet uskoon, ettei pahinta voi enää estää lainkaan (22 %).

null

”Merkittävät muutokset” vaikuttaisivat ihmisten mielestä tarkoittavan kulutuksen vähentämistä. 24:ssä kyselyn 28 maasta luonnonvarojen kulutuksen hidastaminen koetaan teknologisten innovaatioiden sijaan suositeltavimmaksi keinoksi taistella ilmastonmuutosta vastaan.

Älä kysy mitä maasi voi tehdä sinun puolestasi... vaan mitä sinä ja maasi voitte yhdessä tehdä ilmastonmuutoksen puolesta

Ihmiset pitävät merkittäviä toimia välttämättöminä, mutta myöntävät myös, että heidän maansa voisi osallistua ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun nykyistä enemmän.

25:ssä kyselyn 28 maasta ihmiset sanoivat herkemmin, että heidän maansa ”voisi tehdä enemmän” ilmastonmuutoksen torjumiseksi kuin, että maa ”tekee jo kaiken, mitä mielekkäästi voi”.

null

Kysyttäessä tekevätkö vastaajat yksilöinä itse kaiken voitavansa arviot ovat varovaisempia, mutta ihmiset ovat silti vahvasti taipuvaisia uskomaan, että he voisivat henkilökohtaisesti tehdä nykyistä enemmän.

Lähi-idän asukkaat muodostavat tässä poikkeuksen, kuten myös suomalaiset, ruotsalaiset ja australialaiset. Lähes kaikkien Lähi-idän maiden kansalaiset kokevat tekevänsä mielekkäästi ajatellen kaikkensa.

Kuka on vastuussa nykytilanteesta?

Kaikki saavat osansa syytöksistä, kun ilmaston nykyiseen tilaan etsitään vastuullisia. Enemmistö kaikissa maissa uskoo kansainvälisten elinten, niin vauraiden kuin kehittyvien maiden kansallisten hallitusten, yritysten ja teollisuuden sekä yksittäisten ihmisten olevan kaikkien ”erittäin” tai ”melko” vastuullisia ilmastonmuutoksen nykytilasta.

null

Kun kysytään mitkä maat ovat erityisesti vastuussa, syyttävä sormi osoittaa ennen kaikkea Kiinaa ja Yhdysvaltoja, Intian jäädessä kauemmas kolmannelle sijalle.

Kenellä sitten on valta korjata asiat?

Kaikissa maissa vallitsee vahva käsitys, että kaikilla yllä mainituilla toimijoilla on valta taistella ilmastonmuutosta vastaan, ainoana poikkeuksena joidenkin Euroopan maiden asukkaat, joiden mielestä yksilöillä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa taisteluun. Erityisen lannistuneita vaikutetaan olevan Saksassa ja Norjassa, joissa 54 % vastaa, että yksilöillä on vain vähän tai ei lainkaan mahdollisuuksia taistella ilmastonmuutosta vastaan.

*Kaikki kyselyt suoritettiin verkossa, mutta monissa maissa Internetin käyttöaste on niin vähäinen, että otannan voi sanoa kuvastavan ainoastaan verkkoa käyttävän kansanosan mielipiteitä. Maat, joissa verkkoa käyttävän väestön osuus on alle 60 % kokonaisväestöstä ovat Kiina, Thaimaa, Vietnam, Egypti, Intia ja Indonesia.

Lataa kaikki tulokse