Skal dømte kunne lede landet?
June 7th, 2019, Tove Keldsen

Skal dømte kunne lede landet?

Skal det være lovligt at stille op til folketinget, hvis man har en plettet straffeattest? Og hvad hvis den omfatter grov kriminalitet? YouGov har spurgt danskerne.

Kun 1 ud af 5 (18%) mener, at alle bør kunne stille op til folketinget uanset om straffeattesten er plettet. Det er især mænd (25%) og københavnere (25%), der deler den opfattelse.

null

Næsten 2 ud 5 (37%) mener omvendt, at personer med en plettet straffeattest bør forbydes at stille op uanset lovovertrædelsen. Her er kvinderne overrepræsenterede (45% mod 29% af mændene) samt personer over 60 år (46% mod 27% af de 18-49 årige og 36% af de 40-59 årige).

Hver tredje (30%) mener derimod, at det kun er personer med en plettet straffeattest, der omfatter grov kriminalitet (fx grov vold, hærværk, gentagen kriminalitet), som ikke bør kunne stille op. Her er der ikke megen splittelse på tværs af køn og alder.

Endelig mener 4%, at kun personer, der er dømt for valgsnyd, bør forbydes at stille op. Samme andel som i Storbritannien, men det er heller ikke en type af kriminalitet, vi kender mange eksempler på i Vesten. Hver tiende (11%) er i tvivl.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på interview med 1075 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGov Panelet i perioden 31. maj 2019 – 3. juni 2019.

Image: Getty