Det här vill vi svenskar helst göra på semestern
May 13th, 2019, Tove Keldsen

Det här vill vi svenskar helst göra på semestern

Hälften av svenskarna planerar att resa på semester i sommar och av dem kommer hälften att åka utomlands. Men vilka europeiska länder vill svenskarna besöka och vilka kommer vi att besöka under 2019?

Vi har frågat svenskarna om deras semesterplaner och vilka europeiska länder de hoppas kunna besöka under de kommande 5 åren.

Det svenska sommarvädret blev ovanligt varmt och torrt 2018 och det är kanske därför som något fler planerar att resa på semester inom landet i sommar.

null

Av svenskarna planerar 26 % att resa på semester utomlands och bland ungdomar mellan 18–29 år är denna andel 33 %. 27 % planerar att resa på semester i Sverige (5% mer än 2018). Det är framför allt familjer med barn mellan 0–6 år som planerar att resa på semester i Sverige (36 %). Var femte har ännu inga planer (19 %) och (5 %) vet inte vad de ska göra under sommarsemestern.

Vilken typ av semester planerar svenskarna?​​

null

Hälften (51 %) av svenskarna planerar att resa på semester i sommar inom Sverige eller utomlands och av dem kommer 28 % att åka på badsemester. En lika stor andel kommer att använda sommarsemestern till att besöka familj och vänner. Storstadssemester (19 %) är också en populär semesterform i sommar.

Vilka europeiska länder hoppas svenskarna kunna besöka?

null

Flest svenskar drömmer om att besöka Spanien, Storbritannien, och Italien de kommande åren. På frågan om vilka europeiska länder svenskarna har besökt under 2019 eller planerar att besöka under 2019 som gäst/turist ligger Danmark högst (19%) följt av Spanien (16%) och Tyskland (13%).

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 8- 15 april 2019 har sammanlagt 2023 intervjuer genomförts med män och kvinnor i åldern 18+ via YouGov Sveriges internetpanel. Urvalet är representativt för kön, ålder och geografi.

Image: Getty