Hur globala och svenska konsumenter hanterar de stigande levnadskostnaderna
February 8th, 2023, Tove Keldsen

Hur globala och svenska konsumenter hanterar de stigande levnadskostnaderna

Den globala ekonomin står inför stora utmaningar. Med priser som i många länder stiger snabbare än hushållens inkomster, har det uppstått en global kris när det gäller levnadskostnaderna.

YouGov har publicerat sin årliga rapport ”Global Financial Outlook”. Rapporten ger en unik inblick i 18 internationella marknader och beskriver trender i den allmänna levnadsstandarden och hur konsumenterna hanterar de nuvarande ekonomiska utmaningarna.

Under de senaste 12 månaderna har majoriteten av de globala konsumenterna upplevt en negativ inverkan på sin disponibla inkomst (med disponibel inkomst menas de pengar man har kvar efter att ha betalat skatt och andra nödvändigheter, såsom tex boende och mat). 50 % anser att deras disponibla inkomst har minskat (24 % säger att den har minskat mycket och 26 % att den har minskat lite). Endast 15 % av de globala konsumenterna har upplevt en positiv ökning av sin disponibla inkomst, 12 % säger att den har ökat något och 3 % säger att den har ökat mycket. Nästan en av tre upplevde ingen förändring i sin disponibla inkomst (29 %).

Undersökningen visar att äldre konsumenter påverkas mest av de stigande levnadskostnaderna. 56 % av dem som är över 55 år och 53 % av dem som är 45–54 år såg sin disponibla inkomst minska, jämfört med 39 % av dem som är 18–24 år. Särskilt konsumenter i åldern 55+ är mer beroende av pensionsmedel, och det är mindre troligt att ökningar av levnadskostnaderna kompenseras av inkomstökningar.

Hälften av Sveriges befolkning har fått mindre pengar i handen

I Sverige har de stigande levnadskostnaderna påverkat befolkningen mer jämnt över åldersgrupperna.

null

Varannan svensk (50 %) anser att deras disponibla inkomst har minskat under det senaste året (17 % anser att den har minskat mycket och 33 % att den har minskat lite).

Ungdomar i åldern 18–24 år känner inte av de stigande levnadskostnaderna i samma utsträckning som resten av befolkningen (36 % har sett sin disponibla inkomst minska, jämfört med 52 % av dem som är 25 år och äldre i Sverige). Detta beror på att denna åldersgrupp har en mycket låg utgångspunkt och att många fortfarande bor hemma.

Det finns större skillnader när det gäller kön. Betydligt fler kvinnor anser att deras disponibla inkomst har minskat avsevärt. 20 % mot 13 % av männen.

25 % av svenskarna säger att de har använt sina besparingar för att täcka utgifter under det senaste året.

Ladda ned hela rapporten här

Om rapporten

Undersökningen genomfördes i september 2022. Totalt genomfördes fler än 19 000 intervjuer på 18 marknader med män och kvinnnor, 18+ år, från YouGov-paneler.

Alla undersökningar genomfördes via nätet och på en del marknader är tillgången till internet så begränsad att man kan säga att exemplen endast representerar den del av befolkningen som är uppkopplad. Marknader där så är fallet är Kina, Hongkong och Indonesien. För Indien och Mexiko är data begränsade till att representera den urbana delen av befolkningen.

Ladda ned rapporten här