Sådan takler globale og danske forbrugere de stigende leveomkostninger
February 8th, 2023, Tove Keldsen

Sådan takler globale og danske forbrugere de stigende leveomkostninger

Den globale økonomi står over for betydelige udfordringer. Med priser, der stiger hurtigere end husholdningernes indkomst i mange lande, er der opstået en global leveomkostningskrise.

YouGov har publiceret sin årlige Global Financial Outlook-rapport. Rapporten giver unik indsigt i 18 internationale markeder, beskriver udviklingen i den generelle levestandard, og hvordan forbrugerne klarer de aktuelle finansielle udfordringer.

I de sidste 12 måneder har mange globale forbrugere oplevet en negativ indvirkning i deres disponible indkomst. 50% oplever, at deres disponible indkomst er faldet (24% siger, at den er faldet meget, og 26% at den er faldet lidt). Kun 15% af de globale forbrugere har oplevet en positiv stigning i deres disponible indkomst, hvor 12% angiver, at den er steget lidt, og 3% at den er steget meget. Knap hver tredje oplevede ingen ændringer i deres disponible indkomst (29%).

Undersøgelsen viser, at de ældre forbrugere er mest påvirkede af de stigende leveomkostninger. 56% af de 55+ årige og 53% af de 45-54-årige oplevede, at deres disponible indkomst faldt sidste år mod 39% af de 18-24 årige. Særligt forbrugere i alderen 55+ har en større afhængighed af pensionsmidler, hvor eventuelle stigninger i leveomkostningerne i mindre grad bliver opvejet af stigninger i indkomsten.

Halvdelen af den danske befolkning har fået færre penge mellem hænderne

I Danmark har de stigende leveomkostninger ramt alle aldersgrupper.

null

Hver anden dansker (50%) har oplevet, at deres disponible indkomst er faldet det sidste år (18% siger, den er faldet meget, og 33% at den er faldet lidt). Befolkningen over 35 år, som oftest også har familie og flere faste omkostninger, oplever i højere grad at deres disponible indkomst er faldet (54% mod 37% af de 18-34-årige).

Der er også flere i aldersgruppen 25-34 år, der har oplevet, at deres disponible indkomst er steget de seneste 12 måneder (26%), hvilket hænger godt sammen med at netop denne aldersgruppe typisk vil stige mest i indkomst på grund af job og uddannelse. Der er til gengæld signifikant flere kvinder i Danmark som oplever, at deres disponible indkomst er faldet meget. 23% mod 13% af mænd.

24% af danskerne svarer, at de har brugt deres opsparing som hjælp til at dække udgifter det seneste år.

Download hele rapporten her

Om rapporten

YouGov rapporten er baseret på en undersøgelse gennemført i oktober 2022. Alt i alt gennemførte vi mere end 19.000 interview på tværs af 18 markeder med udvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGov panelet.

Alle undersøgelser blev foretaget online, og i nogle markeder er internettets udbredelse begrænset, hvorfor man kun kan sige, at eksemplerne repræsenterer den del af befolkningen, der er online. Markeder hvor dette gælder er Kina, Hong Kong og Indonesien. For Indien og Mexico er data begrænset til at repræsentere den urbane del af befolkningen.

Download rapporten