Svenskarnas medievanor har kartlagts
December 8th, 2022, Tove Keldsen

Svenskarnas medievanor har kartlagts

I YouGovs senaste rapport “The global media landscape – what does the future hold” undersöks det internationella medielandskapet och våra förväntningar på framtiden.

YouGovs rapport är baserad på fler än 19 000 intervjuer på 18 marknader världen över.

I takt med att coronarestriktioner har upphävts i stora delar av världen har vår mediekonsumtion förändrats, men är vi tillbaka till status quo? När vi ser på Sverige finns det en stor likhet mellan tidigare mediabeteende och framtida beteendemässiga avsikter.

null

Digitala medier dominerar fortfarande i Sverige. Nio av tio (89 %) svenskar har lagt lika mycket eller mer tid på webbsidor och appar de senaste tolv månaderna, och nästan lika stor andel (86 %) har avsikten att fortsätta eller öka denna konsumtion under de kommande tolv månaderna. 69 % av svenskarna har lagt lika mycket eller mer tid på sociala medier de senaste tolv månaderna, och kommer troligen att fortsätta med det de kommande tolv månaderna.

Konsumtionen av tidningar (online eller i pappersformat), radio och TV ligger också högt och stabilt. Den största ökningen av konsumtionen har skett inom streaming av film och serier, där fler än var fjärde (27 %) har ökat sina konsumtion. Tillväxten ser dock ut att stagnera, då endast 15 % förväntar sig att öka sin konsumtion nästa år

Var tredje (34 %) minskade sin konsumtion av liveevenemang (t.ex. teater, konserter, idrottsevenemang etc.) de senaste tolv månaderna och 38 % gick mer sällan på bio, något som nog ska ses i ljuset av coronakrisen. Den största förväntade ökningen av konsumtionen under de kommande tolv månaderna gäller också liveevenemang, som 22 % förväntas konsumera mer av. Det ser alltså inte ut som en tillbakagång till status quo. Detta kan hänga samman med inflationskrisen, där YouGovs cost living tracker visar att varannan svensk har skurit ned eller förväntas skära ned på sina utgifter.

Streaming

null

Enligt YouGovs undersökning betalar 55 % av svenskarna för ett eller flera streamingabonnemang. 44 % betalar för det nu och kommer troligtvis att fortsätta med det nästa år, medan 11 % av de som betalar för det nu förväntas avsluta det nästa år. 9 % av svenskarna betalar inte för ett abonnemang, men överväger att teckna ett nästa år.

Det är särskilt svenskar under 25 år (25 %) som överväger att avsluta sina abonnemang nästa år.

Ladda ned whitepaper här