Slik reiser nordmenn
May 23rd, 2019, Tove Keldsen

Slik reiser nordmenn

Sommerferien står for døren, og 2 av 5 har planlagt ferie både innenlands og utenlands. Men hvem gjør hva? YouGov har sett nærmere på nordmenns sommerferievaner.

3 av 5 nordmenn (59 %) har planlagt sommerferien, og til tross for en usedvanlig varm sommer i 2018 kommer størstedelen av dem til å reise til utlandet.

null

De fleste nordmenn skal ha 3-4 ukers ferie til sommeren (36 %). Hver tredje vil bruke ferien på et utenlandsopphold (35 %), mens hver fjerde (24 %) har planlagt å ta ferie i Norge. 13 % blir hjemme, 9 % skal arbeide. Det er primært de mellom 18 og 39 år som skal arbeide i sommer (19 %). 15 % har ennå ingen planer.

Men hvem er det som tar sommerferie i Norge, og hvem velger å dra til utlandet? Vi har sett nærmere på hva som kjennetegner de to gruppene ved hjelp av segmenteringsverktøyet YouGov Profiles*.

Hvem tar sommerferie i Norge?

null

Folk fra Nord-Norge er overrepresentert i gruppen som planlegger å ta sommerferie i Norge i år, sammenlignet med dem som reiser til utlandet. Det samme gjelder for folk utenfor arbeidsmarkedet (55 %). Denne gruppen interesserer seg for norske nyheter (57 %) og interesserer seg for hjemlige sysler som å lage mat (53 %), strikke og sy (28 %) samt å lese (63 %) i fritiden.

4 av 10 som planlegger å ha sommerferie i Norge, vil bruke ferien på å besøke familie og venner (44 %), mens 1 av 10 vil bruke ferien på å gå tur i fjellet (11 %) og dra på campingferie (11 %).

Hvem reiser vekk i sommerferien?

null

Sammenlignet med gruppen som tar sommerferie i Norge, er det i høyere grad familier med hjemmeboende barn (35 %) som vil reise til utlandet i sommerferien. Gruppen er svært interessert i å reise, og kanskje særlig til varmere himmelstrøk. 2 av 5 (45 %) av dem som vil reise til utlandet i sommerferien, vil i hvert fall ha strandferie, mens 1 av 4 (25 %) planlegger en storbyferie, og 9 % vil dra på cruiseferie. På spørsmål om hvilke europeiske land de håper å kunne besøke i løpet av de neste 5 årene, er Spania og Danmark på topp (38 %).

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er basert på 762 intervjuer, i et landsrepresentativt utvalg 18+ fra YouGov-panelet. Gjennomført i perioden 24. – 29. april 2019. Kilde: YouGov.

https://yougov.no/find-solutions/omnibus/

* Segmenteringsverktøyet YouGov Profiles gjør det mulig å kartlegge og analysere ulike befolkningsgrupper.

https://yougov.no/find-solutions/profiles/

Image: Getty