Vad betyder hållbarhet för våra investeringar?
March 30th, 2022, Tove Keldsen

Vad betyder hållbarhet för våra investeringar?

Globalt anser var fjärde konsument att företagets inställning till miljömässig hållbarhet är viktigt när de ska välja bank eller nytt finansföretag. Det visar YouGovs senaste rapport ”The future of financial services”, som undersöker det finansiella landskapet.

YouGovs finansiella rapport bygger på mer än 19 000 intervjuer på 18 marknader runt om i världen.

Möjligheterna att göra miljömässigt hållbara investeringar har ökat markant under de senaste åren och därför djupdyker den här rapporten i ämnet för att förstå i vilken omfattning konsumenterna gör hållbara investeringar och vilken roll hållbarhet generellt spelar när konsumenterna fattar ekonomiska beslut.

Vad är viktigt för konsumenterna när de väljer bank eller finansföretag?

Cyberbrottslighet skapar osäkerhet på finansmarknaderna och på alla de 18 undersökta internationella marknaderna är främsta prioritet ”Att mina pengar är skyddade” (61 %) när konsumenterna väljer bank eller finansföretag. Det är också viktigare än låga eller inga avgifter (58 %), bra kundservice (57 %) och bra räntenivåer (50 %).

null

Etik och miljömässig hållbarhet hamnar något längre ned på listan. För var fjärde konsument (24 %) är företagets inställning till miljömässig hållbarhet dock centralt när de väljer bank eller finansföretag och 27 % av de globala konsumenterna anser att företagets etiska värden är viktiga.

null

Konsumenterna på de asiatiska marknaderna är mer benägna att välja ett finansföretag utifrån inställningen till miljömässig hållbarhet. Indonesien har den högsta andelen konsumenter som anser att ett företags inställning till miljön är viktigt (41 %), följt av Indien (38 %) och Kina (32 %). De stora skillnaderna mellan marknaderna kan förklaras med befolkningens sammansättning, eftersom just de här marknaderna har en större andel yngre konsumenter som är mer miljömedvetna än tidigare generationer.

De nordiska marknaderna ligger under det globala genomsnittet. I Sverige tycker 22 % av konsumenterna att företagets inställning till miljömässig hållbarhet är viktigt och i Danmark är andelen 19 %. Sverige ligger dessutom på den nedre delen av skalan när det gäller hur viktigt företagets etiska värden är när man väljer bank eller finansföretag. 15 % tycker detta är viktigt jämfört med 27 % globalt.

null

Medan var tredje global konsument (33 %) mellan 18 och 24 år tycker att företagets inställning till miljömässig hållbarhet är viktigt och 30 % av 25–34-åringarna, så är det här viktigt endast för var femte (20 %) global konsument över 55 år.

Vi har också frågat konsumenterna vad de själva har gjort för att förbättra hållbarheten hos sina investeringar när det gäller spar-, investerings- och/eller pensionsprodukter.

null

*Investerat i en ”grön” produkt (dvs. en produkt som finansierar projekt som har positiva miljö- och/eller klimateffekter, t.ex. gröna obligationer)

**Bett att dina pengar inte ska investeras i specifika branscher (t.ex. företag som handlar med fossila bränslen, utför djurförsök osv.)

***Gjort en ”påverkansinvestering” (dvs. en investering som är avsedd att generera såväl positiva, mätbara sociala och miljömässiga effekter som finansiell avkastning)

Tillgången till ”gröna investeringar” är fortfarande låg i ett globalt perspektiv och 70 % av de globala konsumenterna har inte själva aktivt gjort något för att förbättra hållbarheten hos sina investeringar eller har inte de medel eller det sparande som krävs. De yngre generationer som har längre kvar till pensionsåldern har dock i större utsträckning gjort ”gröna val” när det gäller spar-, investerings- och/eller pensionsprodukter. 23 % av 18-34-åringarna har exempelvis tecknat en ”impact”-investeringsprodukt, alltså en investering som görs med avsikten att skapa en positiv, mätbar social och miljömässig effekt utöver den ekonomiska avkastningen. För de över 55 år är motsvarande andel 6 %. 20 % av 18–34-åringarna har dessutom valt att deras pengar inte får investeras inom vissa sektorer (t.ex. i den fossila drivmedelssektorn).

Ladda ned rapporten här

Om undersökningen

Undersökningen bygger på data från YouGov Profiles samt en undersökning som genomfördes i december 2021. Totalt genomförde vi mer än 19 000 intervjuer inom 18 marknader med utvalda personer i åldern 18+ år från YouGov-panelen.

Alla undersökningar genomfördes via nätet och på en del marknader är tillgången till internet så begränsad att man kan säga att exemplen endast representerar den del av befolkningen som är uppkopplad. Marknader där så är fallet är Kina, Hongkong och Indonesien. För Indien och Mexiko är data begränsade till att representera den urbana delen av befolkningen.