Var tredje person har handlat via sociala medier i Norden
March 3rd, 2022, Tove Keldsen

Var tredje person har handlat via sociala medier i Norden

Social shopping har länge spelat en stor roll i Asien och Amerika och nu håller fenomenet på att etablera sig i Norden. En ny YouGov-undersökning visar att en av tre konsumenter i Norden har shoppat via sociala medier.

33 % av befolkningen i de nordiska länderna har provat på social shopping och 22 % handlar regelbundet via sociala medier.

null

64 % av befolkningen i Norden har inte provat på social shopping, men 24 % kan tänka sig att göra det. I Norge ser vi den största andelen konsumenter som inte har handlat via sociala medier och inte heller kan tänka sig att göra det (45 %). Danmark har den näst största andelen konsumenter som inte har handlat eller kommer att handla via sociala medier (41 %). I Sverige och Finland är denna andel något lägre (32 %).

Personer i åldern 18–39 år är de mest aktiva när det gäller social shopping

null

Man skulle kunna anta att den yngsta generationen är den mest aktiva när det gäller social shopping i Norden, men 30–39-åringarna handlar lika mycket via sociala medier som 18-29-åringarna. Bland 40–49-åringarna har 37 % provat på social shopping, medan 28 % av konsumenterna i åldern 50+ har provat på det.

Vad motiverar konsumenterna att shoppa via sociala medier?

null

Behovet av en produkt motiverar de flesta konsumenter att handla via sociala medier (47 %). Andra huvudorsaker är särskilda rabattkampanjer (28 %) och att produkten inte finns att handla på något annat sätt (27 %). Det är kanske överraskande att rekommendationer och reklam från influencers och kändisar endast spelar en mindre roll (bara 6 % nämner det som en motivation till att handla via sociala medier).

Den största regionala skillnaden när det gäller vad som motiverar konsumenterna i de nordiska länderna är rabattkampanjer. Finnarna är mest motiverade av (40 % nämner detta som ett skäl att handla via sociala medier), medan endast 20 % av norrmännen motiveras av detta.

Ladda ned rapporten här

Om undersökningen

Undersökningen bygger på intervjuer med 4 044 representativt utvalda personer i åldern 18+ år från YouGovs panel under perioden 12–24 januari 2022. Bland dem finns 1 012 personer i Danmark, 1 008 i Finland, 1 013 i Norge och 1 011 i Sverige.