Hver tredje har handlet via sosiale medier i Norden
March 3rd, 2022, Tove Keldsen

Hver tredje har handlet via sosiale medier i Norden

Mens sosial shopping lenge har spilt en stor rolle i Asia og Amerika, er fenomenet nå i ferd med å etablere seg i Norden. En ny YouGov-undersøkelse viser at én av tre forbrukere i Norden har handlet via sosiale medier.

33 % av befolkningen i de nordiske landene har prøvd sosial shopping, og 22 % handler regelmessig via sosiale medier.

null

64 % av befolkningen i Norden har ikke prøvd sosial shopping, men 24 % kan tenke seg å gjøre det. I Norge ser vi den høyeste andelen av forbrukere som ikke har handlet via sosiale medier kunne heller ikke kan tenke seg det (45 %). Danmark har den nest største andelen av forbrukere som ikke har eller vil shoppe via sosiale medier (41 %). I Sverige og Finland er denne andelen noe lavere (32 %).

Folk i alderen 18 til 39 år er de mest aktive sosiale shopperne.

null

En generell antakelse er at den yngste generasjonen er den mest aktive når det gjelder sosial shopping. De mellom 30 og 39 år handler imidlertid like mye via sosiale medier. Blant de mellom 40 og 49 år har 37 % prøvd sosial shopping, mens 28 % av forbrukerne i alderen 50+ har prøvd det.

Hva motiverer forbrukerne til å handle via sosiale medier?

null

Behovet for et produkt motiverer de fleste forbrukerne til å handle via sosiale medier (47 %). Andre hovedårsaker er spesielle rabattkampanjer (28 %) og eksklusiviteten ved et produkt (27 %). Det er kanskje overraskende at anbefalinger og reklame fra influencere og kjendiser bare spiller en mindre rolle (bare 6 % nevner dette som en motivasjon for å handle via sosiale medier).

Den største regionale forskjellen på hva som motiverer forbrukerne i de nordiske landene, er rabattkampanjer. Finnene er mest motivert av rabattkampanjer (40 % nevner dette som en grunn til å handle via sosiale medier), mens bare 20 % av nordmennene motiveres av dette.

Last ned rapporten her

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er basert på intervjuer med 4044 representativt utvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGovs panel i perioden 12.-24. januar 2022. Herav 1012 i Danmark, 1008 i Finland, 1013 i Norge og 1011 i Sverige.