Swedbank är årets stjärnvarumärke
February 17th, 2022, Tove Keldsen

Swedbank är årets stjärnvarumärke

Swedbank har på ett unikt sätt, från 2020 till 2021, ökat andelen med positiv attityd till sitt varumärke samtidigt som banken har reducerat andelen med en negativ attityd.

Det är motivet till att YouGov och Indikat utser Swedbank till Årets Stjärnvarumärke 2022.

Bakom varumärkeslyftet ligger det strategiska vägvalet att konsekvent berätta historien om bankens traditionella och nutida samhällsengagemang. Det yttrar sig bland annat i Ung ekonomi, ett program som till dags dato har nått nära 90 000 ungdomar och skapar insikter om och förståelse för ekonomiska beslut och dess konsekvenser. Syftet är att förmå unga vuxna att ta ekonomiskt ansvar för att tidigt hamna på plus.

”Under pandemin har vi visat vårt värde genom att finnas där för våra kunder. Vi har till exempel lotsat företag att söka rätt form av stöd”, säger kommunikationsdirektören Erik Ljungberg, som även ansvarar för varumärket och hållbarhet på koncernnivå.

”Vi stärks av att måna om våra kunders finansiella hälsa, av kompetenta rådgivare och av allt vi gör tillsammans i våra egna kanaler. Appen bär ju kunderna alltid med sig.”

Under fjolåret ökade Swedbank annonseringen som tillsammans med övriga insatser resulterade i att 120 000 fler än tidigare har ett positivt helhetsintryck av Swedbank. Yougovs dagliga mätningar i BrandIndex visar dessutom att mer än 100 000 i Sverige är beredda att rekommendera banken.

”Samtidigt blev det nära 200 000 färre som förknippar Swedbank med ett negativt anseende”, säger Tove Keldsen, head of global ABM och Nordic marketing hos YouGov, som tillsammans med Indikat punktmarkerar de 40 tongivande varumärken som uppfyller de fastställda kriterierna för att kallas stjärnvarumärken.

Årets stjärnvarumärke har tidigare vunnits av bland andra Samsung, Sveriges Radio, Coca-Cola, Volkswagen, H&M och Arla.

Den kris som uppstod till följd av vidlyftiga affärer i bankens baltiska dotterbolag har bemötts med transparens och öppenhet, internt och externt. 244 punkter för förändring har presenterats bland vilka finns åtgärder mot brottsbekämpning och för att förhindra penningtvätt. I samband med kvartalsrapporterna redovisas fortlöpande status på åtgärder och utredningar kring penningtvättsfrågan.

Under året har bankens kommunikation successivt förflyttats till kampanjer som berör och så kallad storytelling baserad på sparbanksrörelsens traditioner.

”Vidgar vi vyerna ser vi att det stämmer på flera håll. Till exempel blev Swedbank valt till mest älskade varumärke i Estland, Lettland och Litauen, alla kategorier. BBC har uppmärksammat vårt arbete med att etablera den 28 oktober som Veckopengens dag och lördagsgodisets roll som bärare av den personliga ekonomins betydelse.”, säger Erik Ljungberg.

Swedbank anlitar Landor & Fitch som strategisk varumärkesbyrå.

För mer information kontakta:

Tove Keldsen, Nordic Marketing Manager YouGov, tove.keldsen@yougov.com

Göran Swahn, chefredaktör Indikat, goran@indikat.se, +4670 598 7710

Faktum Årets Stjärnvarumärke:

Årets stjärnvarumärke är det varumärke som, från ett år till nästkommande, ökar sin styrka mest enligt varumärkesmätningen BrandIndex.

Indikat gör urvalet av stjärnvarumärken. Kravet är att märket uppfyller minst tre av fem stjärnparametrar: Marknadsledande, synligt för allmänheten, internationellt, snabbväxande samt kreativt och belönat.

Utvalda märken mäts i Brand Index, YouGovs löpande undersökning med frågor om attityd och synlighet för 290 varumärken i Sverige. Styrkan anges med ett indextal baserat på sex faktorer 1) allmänt intryck 2) kvalitet 3) valuta för pengarna 4) anseende 5) kundnöjdhet 6) rekommenderas.

Indikat

Indikat redovisar trender för 300 varumärken. Nyhetsbreven ger marknadsförare, kreatörer och strateger insikter om konsumentvarumärkens marknadsföring och hur framgångsrik den är.

Yougov

YouGov ger användare möjlighet att utforska, planera, aktivera och följa sin affärsstrategi på ett smidigt, snabbt och träffsäkert sätt varje gång.

Våra plattformar ger tillgång till levande konsumentdata, baserat på svar från våra panelmedlemmar, som ständigt växer i antal och som vi kontinuerligt ställer ett växande antal frågor till.