Det globale medielandskapet 2022
February 9th, 2022, Tove Keldsen

Det globale medielandskapet 2022

Hvordan har medievanene våre endret seg i løpet av det siste året, og hva kommer vi til å lese, se og lytte mer til i det kommende året? YouGovs siste rapport «Global Media Outlook Report 2022» undersøker det internasjonale medielandskapet og forventningene vi har til fremtiden.

YouGovs «Global Media Outlook Report 2022» er basert på mer enn 19 000 intervjuer i 17 markeder over hele verden.

For å få en dypere forståelse av hvordan medieforbruket har endret seg globalt og for å identifisere trender, spurte vi forbrukerne i de 17 markedene hvilke medier de har brukt mer, og hvilke de har brukt mindre tid på (i løpet av de siste 12 månedene), samt hvordan de forventer at medieforbruket kommer til å endre seg i løpet av de neste 12 månedene.

Globale endringer i medievaner

null

Globalt sett har en større andel økt forbruket sitt av digitale medier, f.eks. hjemmesider/apper, sosiale medier og strømming av videotjenester. Den største endringen ser vi i forbruket av hjemmesider/apper, der 42 % svarer at de har brukt mer tid på dette. På den andre siden ser vi at en økt andel av globale forbrukere har redusert forbruket av tradisjonelle medier. Eksempelvis bruker 19 % mindre tid på å lytte til radio, 18 % leser færre aviser eller blader, og en tilsvarende andel ser mindre tradisjonell TV.

Våre forventede medievaner

Vi har også spurt om forventede medievaner. Mens vi har sett en stor økning i det digitale forbruket under pandemien, så tyder våre data på at vi vil oppleve en utflating i løpet av de neste 12 månedene.

null

Globalt sett er antallet voksne som forventer å øke forbruket, avtagende, mens andelen voksne som sannsynligvis vil forbruke omtrent det samme av hver medietype, er stigende. De digitale mediene vil imidlertid sannsynligvis stadig vokse.

De største forventede økningene er hjemmesider og apper (29 % av globale forbrukere vil sannsynligvis øke forbruket sitt), etterfulgt av videostrømming (27 %) og sosiale medier (24 %).

Regionale forskjeller

Vi ser også store regionale forskjeller. Særlig i forventningene til forbruket av sosiale medier.

null

De europeiske landene ligger, med unntak av Italia, under det globale gjennomsnittet på 24 % som forventer å ville bruke mer tid på sosiale medier. I Storbritannia, Danmark og Sverige mener færrest mennesker at de kommer til å bruke mer tid på sosiale medier (hhv.: 7 %, 8 % og 9 %). Dette står i stor kontrast til Indonesia, der hele 59 % mener at de kommer til å øke forbruket sitt.

Last ned rapporten her

Om undersøkelsen

Dataene stammer fra YouGovs whitepaper: «Global Media Outlook Report 2022», som undersøker det internasjonale medielandskapet.

Undersøkelsen er basert på data fra YouGov Profiles samt en undersøkelse som ble gjennomført i november 2021. Alt i alt gjennomførte vi mer enn 19 000 intervjuer i 17 markeder med utvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGov-panelet.

Alle undersøkelsene ble foretatt på nett, og i noen av markedene har Internett så begrenset utbredelse at man kan si at eksemplene bare representerer den delen av befolkningen som er på nett. Markedene der dette gjelder, er Kina, Hong Kong og Indonesia. For India og Mexico er dataene begrenset til å representere den urbane delen av befolkningen.