Tutkimus: Verojenmaksu tärkein osa-alue yritysten yhteiskuntavastuussa
December 16th, 2021, Tove Keldsen

Tutkimus: Verojenmaksu tärkein osa-alue yritysten yhteiskuntavastuussa

Oikeudenmukainen verojenmaksu Suomeen on suomalaisten mielestä tärkein osa-alue yritysten yhteiskuntavastuussa – parhaiten toteutuu kuitenkin vastuu tuote- ja palvelulaadussa.

YouGov on tutkinut suomalaisten näkemyksiä toimialojen yhteiskuntavastuun toteutumisesta vuosittain vuodesta 2012 lähtien. Joulukuussa 2021 tutkimus toteutettiin nyt kymmenettä kertaa.

Selvitys paljastaa miten suomalaiset kokevat eri toimialojen hoitavan yhteiskuntavastuutaan seitsemässä eri yhteiskuntavastuun osa-alueessa ja miten näkemykset ovat vuosien kuluessa muuttuneet.

Selvästi parhaiten toimialat hoitavat suomalaisten mielestä vastuunsa tuotteiden ja palvelujen laadusta. Työllisyysvastuu hoidetaan suomalaisten mielestä toiseksi parhaiten ja heikointa vastuunkanto on työhyvinvoinnin ja sukupuolten tasa-arvon suhteen. Alla olevassa vastuualueet on listattu siinä järjestyksessä kuin niiden koetaan tutkituilla toimialoilla keskimäärin toteutuvan. Verrattuna edellisvuoteen, vastuun työllisyydestä koetaan tänä vuonna toteutuvan paremmin kuin vastuun ympäristöstä ja ilmastosta.

Yhteiskuntavastuun toteutuminen 2021, parhaiten toteutuvasta heikoimmin toteutuvaan (11 tutkitun toimialan keskiarvo).

 1. Vastuu tuote-/palvelulaadusta
 2. Vastuu työllisyydestä
 3. Vastuu ympäristöstä ja ilmastosta
 4. Vastuu oikeudenmukaisesta verojenmaksusta Suomeen
 5. Vastuu investoinneista Suomeen
 6. Vastuu sukupuolten välisestä tasa-arvosta
 7. Vastuu työntekijöiden työhyvinvoinnista

Eri toimialat pärjäävät vaihtelevasti eri yhteiskuntavastuun osa-alueilla. Laskettaessa yhteen kaikki seitsemän yhteiskuntavastuun osa-aluetta, parhaiksi vastuunkantajiksi arvioidaan 1. päivittäistavarakaupat, 2. elintarviketeollisuus ja 3. apteekkitoimiala. Ne nousevatkin kärkipaikoille useimmissa yhteiskuntavastuun osa-alueissa.

Ensimmäistä kertaa tutkittiin nyt mikä on näiden seitsemän yhteiskuntavastuualueen tärkeysjärjestys suomalaisten mielestä. Verojen maksu oikeudenmukaisesti Suomeen nousee tärkeimmäksi koetuksi vastuualueeksi (36% nostaa sen kahden tärkeimmän joukkoon) ja vastuu ympäristöstä ja ilmastosta on toiseksi tärkeimmäksi koettu vastuualue (32% nostaa sen kahden tärkeimmän joukkoon).

Yhteiskuntavastuun osa-alueiden tärkeys 2021 (%-luku = vastaajien osuus, jotka nostavat osa-alueen 2 tärkeimmän joukkoon).

 1. Vastuu oikeudenmukaisesta verojenmaksusta Suomeen 36%
 2. Vastuu ympäristöstä ja ilmastosta 32%
 3. Vastuu investoinneista Suomeen 29%
 4. Vastuu työntekijöiden työhyvinvoinnista 28%
 5. Vastuu työllisyydestä 26%
 6. Vastuu tuote-/palvelulaadusta 14%
 7. Vastuu sukupuolten välisestä tasa-arvosta 6%

Toimialojen yhteiskuntavastuututkimus on toteutettu aiemmin vastaavana ajankohtana ja vastaavalla otoksella vuosina 2012–2020. Kyselytutkimusta varten haastateltiin 26 -29.11.2021 sähköisellä lomakkeella yhteensä 1007 täysi-ikäistä suomalaista iän (18v+), sukupuolen ja asuinpaikan mukaan edustavalla otoksella YouGov Finlandin kuluttajapaneelissa. Tulosten keskimääräinen virhemarginaali kokonaistasolla on noin ±3%-yksikköä (95%:n luottamustasolla).

Tutkitut toimialat:

 1. Apteekit
 2. Elintarviketeollisuusyritykset
 3. Energiayhtiöt
 4. Finanssisektori
 5. Kemianteollisuusyritykset
 6. Kuljetusalan yritykset
 7. Lääketeollisuusyritykset
 8. Metsäteollisuusyritykset
 9. Päivittäistavarakaupat
 10. Rakennusalan yritykset
 11. Teknologiateollisuusyritykset