Kuinka koronavuosi on vaikuttanut ruokailutottumuksiimme?
May 16th, 2021, Tove Keldsen

Kuinka koronavuosi on vaikuttanut ruokailutottumuksiimme?

Vaikka pohjoismaiset kuluttajat ovat vähentäneet sokerin ja alkoholin nauttimista koronakriisin aikana, ovat he myös popsineet enemmän välipaloja, ja monille onkin kertynyt muutama ylimääräinen kilo painoa.

YouGov on juuri julkaissut vuotuisen Food & Health -raporttinsa, jossa tarkastellaan pohjoismaalaisten kuluttajien suhdetta ruokaan, ympäristöön ja yli 15 vuoden ajanjaksolla. Viimeisimmän koronavuoden aikana terveyttä on painotettu vahvasti ympäri maailman, ja raportin mukaan pandemia on vaikuttanut pohjoismaalaisten kuluttajien terveyteen monilla osa-alueilla.

null

Halki Pohjoismaiden suurin osa ilmoittaa syövänsä terveellisemmin, esim. lisäämällä vihannesten syömistä (31 %) tai vähentämällä alkoholia (26 %) ja sokeria (24 %).

Monet ovat vähentäneet myös lihan syömistä – ennen kaikkea naudan (17 %), sianlihan (17 %) ja lihajalosteiden kulutusta.

Samalla kuitenkin taipumus syödä enemmän välipaloja on lisääntynyt.

null

Kaikissa neljässä maassa välipalojen syöminen on lisääntynyt – eniten kuitenkin Tanskassa ja Norjassa, jossa neljännes (24 % ja 23 % tässä järjestyksessä) ilmoittaa syöneensä eristäytymisen aikana enemmän välipaloja. Erityisesti naiset, nuorempi väestönosa ja lapsiperheet ovat lisänneet välipalojen syömistä.

Koronakilot

Enimmillään kolmannes ja vähimmillään neljännes (Tanskan 32 %:sta Suomen 24 %:iin) Pohjoismaiden väestöistä ilmoittaa painonsa nousseen edellisen vuoden aikana – Niin kutsutut koronakilot lienevät seurausta siitä, että arki eristyksissä on tavallista passiivisempaa. Luku on merkittävä, kun sitä vertaa neljään viime vuoteen, jolloin vain noin viidennes (20–22 %) ilmoitti lihoneensa.

Paikallisesti tuotettu ruoka on entistäkin suositumpaa

null

Paikallista alkuperää edustavat tuotteet ovat olleet maailmanlaajuinen trendi jo parin viime vuoden ajan – trendi, joka on kiihtynyt pandemian aikana rajojen mentyä kiinni ja ulkomaisten tehtaiden sulkeuduttua, sekä myös silkasta halusta tukea paikallisia yrityksiä haastavina aikoina.

Paikallisesti tuotetun ruoan kulutus on viime vuoden aikana kasvanut kaikissa neljässä maassa vähintään viidenneksellä ja enimmillään neljänneksellä (Tanskan 17 %:sta Suomen 24 %:iin).

Myös ympäristöasiat näyttävät olevan Pohjoismaissa tärkeä tekijä. Valtaosa vastaajista kokee paikallisesti tuotetun ruoan ostamisen olevan luomuruoan tai kestävillä tavoilla valmistettujen tuotteiden ostamista tehokkaamman tavan vähentää haittavaikutuksia ilmastolle ja ympäristölle.

Lue lisää

Food & Health 2021

- Pohjoismaisten kuluttajien suhtautuminen ruokaan ja terveyteen viimeisten 10 vuoden ajalta

YouGov on tutkinut 15 vuoden ajan pohjoismaisten kuluttajien suhtautumista ruokaan, ilmastoon ja terveyteen. Food&Healthin tavoitteena on oppia paremmin ymmärtämään kuluttajien tietämystä ja asenteita sekä havaita ajan myötä tapahtuvia muutoksia.

Haastattelut toteutettiin kansallisesti edustavina otoksina 18+ –vuotiaiden ikäryhmässä YouGovin kuluttajapaneeleissa Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa. Raportti perustuu 1000 haastatteluun Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa.

Tiedot on koottu 10.-17.3.2021 välisenä aikana