YouGov avslører reiseplanene i de nordiske landene for det kommende året
December 9th, 2020, Tove Keldsen

YouGov avslører reiseplanene i de nordiske landene for det kommende året

I lys av den pågående koronapandemien undersøker YouGov reiseplanene i de nordiske landene for det kommende året.

Dataene våre, som er samlet inn av YouGov Global Travel Profiles i 25 land, viser at finnene er de europeerne som er mest tilbøyelige til å planlegge ferie innenlands i de neste 12 månedene (56 %). Danskene er mest tilbøyelige til å planlegge en internasjonal reise (36 %), tett fulgt av nordmennene (34 %). Blant de nordiske landene svarer flest svensker at de ikke har noen planer om å reise overhodet de neste 12 månedene (23 %).

null

YouGovs data viser at det generelt er to barrierer som avholder folk i Norden fra å reise. Mens finner og svensker angir at det hovedsakelig er helsemessige risikoer som avholder dem fra å reise (hhv. 63 % og 62 %), er reiserestriksjoner den største barrieren for nordmenn og dansker (hhv. 63 % og 57 %).

null

Dataene kommer fra YouGov Global Travel Profiles, som hver dag sporer forbrukerholdninger på tvers av 25 reise- og turistmarkeder.

Global Travel Profiles gir reisebransjen muligheter for å oppdage nye trender for reisevaner og -atferd i de kommende 12 månedene. Det er både mulig å analysere et enkelt land og sammenligne med andre land. Det gir samtidig et helhetsbilde av reisemarkedet, herunder en detaljert innsikt i forbrukernes foretrukne destinasjoner, bestillingsmåter, innkvartering og transportpreferanser.

YouGov Global Travel Profiles er en utvidelse av YouGovs eksisterende dataløsninger og supplerer YouGov DestinationIndex.

Photo by Anna Shvets from Pexel