Danskernes holdning til Black Friday 2020
December 1st, 2020, Tove Keldsen

Danskernes holdning til Black Friday 2020

Over halvdelen af danske forbrugere benyttede sig af et Black Friday-tilbud i år. Størstedelen har handlet online.

En ny YouGov-undersøgelse viser, at 52% af danskerne har shoppet til Black Friday i år. Dette er en lille stigning sammenlignet med sidste år, hvor 49% benyttede sig af et Black Friday-tilbud.

null

Det er særligt personer under 50 år, som har benyttet sig af et Black Friday-tilbud på shoppedagen (64%). Blandt befolkningen over 60 år har kun 37% benyttet sig af et tilbud.

Størstedelen har desuden handlet online i forbindelse med Black Friday (39%).

YouGov har også undersøgt danskernes holdning til shoppedagen, og det viser sig, at Black Friday-konceptet splitter danskerne.

null

28% mener, at Black Friday er en god måde at spare penge på. Det er især de 18-39-årige, der er af denne opfattelse (39% sammenlignet med 24% af den øvrige befolkning). Over en tredjedel af danskerne mener desuden, at Black Friday er en god anledning til at købe julegaver (36%).

31% svarer, at de ikke bryder sig om Black Friday. Modstanden mod konceptet er størst blandt forbrugerne over 60 år (43%).

En tredjedel (33%) mener, at Black Friday bidrager til generel overforbrug. Det er særligt unge under 30 år, der deler denne holdning. Mens halvdelen af danskerne i alderen 18-29 år mener, at Black Friday bidrager til generel overforbrug (48%), er tallet 32% blandt befolkningen over 30 år.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen om Black Friday er i 2020 baseret på 998 interview med repræsentativt udvalgte personer fra YouGov-panelet i alderen 18+ år. Data er indsamlet fra perioden 27.-30. november 2020.

Photo by Artem Beliaikin from Pexels