Hvem er de norske avisabonnentene?
August 27th, 2020, Tove Keldsen

Hvem er de norske avisabonnentene?

I en digitalisert mediebransje der mange nyhetstjenester er tilgjengelige gratis, hvordan klarer medietilbyderne å tiltrekke seg betalende abonnenter? YouGov har sett nærmere på nordmenn som betaler for nyhetene sine.

YouGov har undersøkt de norske avisabonnentenes demografi, holdninger og medievaner. Undersøkelsen viser en overvekt av menn over 60 år og som i høyere grad enn resten av befolkningen foretrekker å få nyhetene sine i papirform.

null

Når man ser på de norske avisabonnentene, finner man en alderstendens. Mens 41 % er over 60 år, er bare 16 % av de voksne abonnentene under 30 år. Det er dessuten en overvekt av menn (55 %).

En tredjedel av abonnentene er bosatt i en større by med minst 50 000 innbyggere (33 %).Knapt en femtedel (18 %) av abonnentene har en samlet husstandsinntekt på 1.000.000 NOK eller mer i året, mens dette gjelder 15 % av den samlede befolkningen. Ser man på abonnentenes sivilstatus, viser det seg at nesten halvparten (45 %) er gift.

null

Avisabonnentene er særlig interessert i å lese om norske nyheter (51 %) og lokale hendelser (38 %).

Mange av avisabonnentene holder fast på papiravisen

null

De norske avisabonnentene er mer tilbøyelige til å lese nyheter i trykk form enn den generelle befolkningen (35 % mot 22 %). 42 % av abonnentene angir også at de legger mer merke til reklame i papiraviser og magasiner. De tre mest populære papiravisene blant abonnentene er VG (42 %), Dagbladet (31 %) og Aftenposten (29 %).

Men de norske avisabonnentene får ikke bare nyhetene sine på papir. 35 % av abonnentene leser nyhetene på nett og de mest besøkte hjemmesidene er NRK (58 %), Yr (54 %) og Dagbladet (43 %).

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er basert på data fra YouGov Profiles og er samlet inn i en 12-månedersperiode frem til 16. august 2020.

Segmenteringsverktøyet YouGov Profiles gjør det mulig å kartlegge og analysere ulike befolkningsgrupper.

https://yougov.no/find-solutions/profile

Photo by Suzy Hazelwood from Pexels