Hvem er de danske avisabonnenter?
August 20th, 2020, Tove Keldsen

Hvem er de danske avisabonnenter?

I en digitaliseret mediebranche, hvor mange nyhedstjenester er gratis tilgængelige, hvordan tiltrækker medieudbyderne så betalende abonnenter? YouGov har set nærmere på de danskere, der betaler for deres nyheder.

YouGov har undersøgt de danske avisabonnenters demografi, holdninger og medievaner. Undersøgelsen viser en overvægt af mænd og ældre over 60, og som i højere grad end resten af befolkningen foretrækker deres nyheder i papirform.

null

Når man kigger på de danske avisabonnenter, er der en alderstendens. Mens 58% er over 60 år, er kun 11% af de voksne abonnenter under 30 år. Der er ligeledes en overvægt af mænd (52%).

Flest abonnenter bor i Region Hovedstaden (37%), hvoraf 14% er bosat i København, mens færrest af abonnenterne bor i Region Nordjylland (9%).En fjerdedel (24%) af abonnenterne har en samlet husstandsindtægt på 800.000 kr. eller mere om året, mens dette gælder 17% af den samlede befolkning.

Kigger man på abonnenternes boligsituation, er over halvdelen (54%) samboende, gift eller i et registreret partnerskab uden hjemmeboende børn.

Mange af avisabonnenterne holder fast i papiravisen

null

De danske avisabonnenter er mere tilbøjelige til at læse deres nyheder i trykt form end den generelle befolkning (38% mod 15%). 28% af abonnenterne angiver også, at de ville blive mest fanget af en reklame, hvis de så den i en trykt avis. De tre mest populære papiraviser blandt abonnenterne er Politiken (29%), Jyllands-Posten (24%) og Berlingske (20%).

Men de danske avisabonnenter får ikke kun deres nyheder på skrift. 65% af abonnenterne følger regelmæssigt med i TV-avisen, og når de tænder for TV’et, falder valget typisk på DR1, DR2 eller TV2 News.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på data fra YouGov Profiles og er indsamlet over en periode på 12 måneder indtil 9. august 2020.

YouGov Profiles er vores segmenteringsværktøj, som skaber unikke muligheder for at kortlægge og udforske en befolkningsgruppe og sammenligne forskellige befolkningsgrupper i detaljen.

https://yougov.dk/find-solutions/profiles

Photo by Suzy Hazelwood from Pexels